Tweety na temat @MinorMatematyka

poniedziałek, 6 maja 2013

Matura 2013/2014 Matematyka - Wskazówki

Matura 2014-2015 z Matematyki, poziom podstawowy, a arkusz maturalny - Wskazówki

 


Matura 2015

Matura 2014 z Matematyki, poziom podstawowy a arkusz maturalny - Wskazówki
Odnosząc się do powyższych wskazówek Maturzysto pamiętaj!
1. Każde zadanie zamknięte można w prosty sposób sprawdzić czy wynik jest prawidłowy. Wystarczy podstawić prawidłową odpowiedź do zadania i sprawdzić z warunkami zadania. Dotyczy również zadań otwartych. 
2. Sprawdź którą odpowiedź zaznaczyć w arkuszu z zadaniami zamkniętymi, jeśli nie znasz odpowiedzi, to którą najlepiej zaznaczyć, żeby zwiększyć swoje prawdopodobieństwo, że zaznaczona odpowiedź będzie prawidłowa? (więcej).
3. Odpowiedź z rozwiązania zadania zamkniętego nie zawsze jest odpowiedzią. Bardzo często pytają o inny wynik, który powstaje z rozwiązania. Jednak ten wynik z rozwiązania zadania także znajduje się w odpowiedziach.
4. Bywa tak, że otrzymaliśmy wynik, którego nie ma w odpowiedziach. Dlatego prawidłowy wynik należy dostosować do odpowiedzi w arkuszu, dokonać pewnych przekształceń, zredukować, usunąć niewymierność itp.
5. Zarządzaj czasem! Nie marnuj czasu na zadania, których nie możesz rozwiązać za pierwszym przeczytaniem treści zadania. Przejdź do następnego i wróć do tego zadania później. Bywa tak, że pomysł na rozwiązanie zadania rodzi się z czasem.
6. Oznaczenia lokalne, to Ty przyjmujesz w swoim zadaniu. Nie utrudniaj sprawdzającemu co miałeś na myśli! Wszystkie oznaczenia lokalne powinny być użyte we wzorach generalnych, które znane są na całym świecie. Powinny być jednoznaczne.
7. Rysunki narysowane w skali 1:1 są najbardziej odpowiednie, żeby nam wiele podpowiadały. Czasami można zastosować skalę przy dużych rozmiarach lub zachować rzeczywiste rozmiary. Jeśli rysunek pomocniczy będzie dokładny, to wiele nam podpowie. Pamiętaj, papier jest cierpliwi i znosi każde bzdury ... Unikaj błędnych rysunków pomocniczych.
8. Kalkulator prosty na maturze można używać. Dlatego obliczaj i sprawdzaj  swoje wyniki kalkulatorem. Sprawdź także przed Egzaminem czy Twój kalkulator działa prawidłowo (więcej).
9. Każdy 1 pkt to 2%. Warunek zaliczenia Egzamin Maturalnego z matematyki, to: należy prawidłowo odpowiedzieć na co najmniej 15 zadań zamkniętych lub zdobyć co najmniej 15 punktów z całego arkusza tj. 30%. Nie ograniczaj się tylko do zadań zamkniętych. Z zadań otwartych można zdobyć około 24 - 29 punktów, średnio 53% wszystkich punktów możliwych do uzyskania.
10. Ostatnie 25 minut przeznacz na sprawdzenie arkusza. Sprawdź czy masz zaznaczone wszystkie odpowiedzi zamknięte, sprawdź rozwiązania zadań, jeśli nie znasz odpowiedzi w zadaniu zamkniętym, przeanalizuj treść i podane odpowiedzi. Tylko jedna z nich jest prawidłowa. Dlatego metodą eliminacji (dedukcji) odrzucaj błędne odpowiedzi. Jeśli ten sposób się nie sprawdzi pamiętaj, że najczęstszą odpowiedzią w arkuszu maturalnym z matematyki w zadaniach zamkniętych jest odpowiedź C lub B.W ślad zbliżającej się matury z matematyki (poziom podstawowy) przedstawiam drobne wskazówki dla Maturzystów.
Maturzyści!
Wykorzystajcie mądrze zdobytą wiedzę i wykażcie się swoimi umiejętnościami matematycznymi na Egzaminie maturalnym z matematyki. Życzę wszystkim Maturzystom skupienia, spokoju, łatwych zadań i prawidłowych odpowiedzi zgodnie z kluczem, wytrwałości, zmieszczenia się w czasie a w czerwcu dumy z wyniku.
Powodzenia na Egzaminie!Chcesz przekazać Maturzystom swoje cenne wskazówki odnośnie Egzaminu maturalnego z matematyki? Pozostaw komentarz.


Matura z matematyki 6 maj 2014 | Sprawdź odpowiedzi
 

Post nr 135