Tweety na temat @MinorMatematyka

Nowość! Snapchat: matematycznyswi

 Snapchat: matematycznyswi

Szukaj na tym blogu lub wpisz post nr 1-514

Podstawowa


Plan dydaktyczny
Szkoła podstawowa
Rok szkolny 2018/2019

Do każdego działu opracowałem cele lekcji, które są dostępne po kliknięciu na wybrany numer  1.1, 1.2 i tak dalej, powtórzenie. [Pozostałe w trakcie realizacji materiału]
Do powtórzenia lekcji z każdego działu są dodane wybrane
posty na blogu.
Pod nazwą Book GeoGebra dostępne są pomoce do lekcji, lekcji powtórzeniowych i wyprzedzających.

Klasa 4
Opracowanie własne: Robert Karolewski
Na podstawie: Matematyka, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017, Wydanie I
Autorzy: Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Agnieszka Gleirscher, Ewa Malicka, Ewa Pytlak
Numer ewidencyjny w wykazie:  832/1/2017
Dział 1. Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym
Zbieranie i prezentowanie danych
Rzymski system zapisu liczb
1.2
Obliczenia kalendarzowe
Obliczenia zegarowe
Liczby wielocyfrowe
Porównywanie liczb
Powtórzenie z działu 1.
Liczby naturalne                                           

Posty na blogu:
Dział 2. Działania na liczbach naturalnych
Kolejność wykonywania działań
Dodawanie w pamięci
Odejmowanie w pamięci
2.3
Mnożenie w pamięci
Dzielenie w pamięci
Dzielenie z resztą
Porównywanie liczb. Ile razy mniej? Ile razy więcej?
Porównywanie liczb. O ile, czy ile razy?
Powtórzenie z działu 2.
Działania na liczbach naturalnych               

Posty na blogu:
Dział 3. Proste i odcinki. Kąty. Koła i okręgi
Punkt, prosta, półprosta, odcinek
3.1
Odcinki w skali
3.2
Wzajemne położenie prostych
3.3
Kąty. Mierzenie kątów
3.4
Rodzaje kątów
3.5
Koło, okrąg
3.6
Powtórzenie z działu 3.
Proste i odcinki. Kąty. Koła i okręgi             
Powtórzenie

Posty na blogu:
Dział 4. Działania pisemne na liczbach naturalnych
Dodawanie pisemne I
4.1
Dodawanie pisemne II
4.2
Odejmowanie pisemne I
4.3
Odejmowanie pisemne II
4.4
Mnożenie pisemne
4.5
Dzielenie pisemne
4.6
Wyrażenia arytmetyczne
4.7
Powtórzenie z działu 4.
Działania pisemne na liczbach naturalnych
Powtórzenie

Posty na blogu:
Dział 5. Wielokąty
Wielokąty
5.1
Kwadrat, prostokąt
5.2
Pole powierzchni
5.3
Pole prostokąta
5.4
Powtórzenie z działu 5.
Wielokąty
Powtórzenie

Posty na blogu:
Dział 6. Ułamki zwykłe. Działania na ułamkach zwykłych
Ułamki zwykłe
6.1
Obliczanie ułamka liczby naturalnej
6.2
Porównywanie ułamków
6.3
Dodawanie i odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach
6.4
Liczby mieszane
6.5
Powtórzenie z działu 6.
Ułamki zwykłe
Powtórzenie

Posty na blogu:
Quizy matematyczne
Opracowanie własne: Robert Karolewski
Po kliknięciu na numer quizu, kliknij Live Game - x zamknij okno - otworzy się dostęp do tabliczki - wybierz ustawienia pytań - KONTYNUUJ - teraz otwórz stronę join.quizizz.com w telefonie lub nowym oknie - wpisz KOD GRY - START
Dodawanie pisemne bez przekroczenia progu dziesiątkowego 1
1
Dodawanie pisemne bez przekroczenia progu dziesiątkowego 2
2
Dodawanie pisemne bez przekroczenia progu dziesiątkowego 3
3
Pole kwadratu i prostokąta
4
Porównywanie ułamków
5
Milionerzy i inne quizy
Dział 1 Powtórzenie
1
Dział 2 Powtórzenie
2Klasa 5
Opracowanie własne: Robert Karolewski
Na podstawie: Matematyka, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018, Wydanie I
Autorzy: Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Ewa Malicka
Numer ewidencyjny w wykazie:  832/2/2018
Dział 1. Liczby naturalne i dziesiętne. Działania na liczbach naturalnych i dziesiętnych
Zastosowania matematyki w sytuacjach praktycznych
1.1
Dodawanie i odejmowanie pisemne – powtórzenie
Mnożenie i dzielenie pisemne – powtórzenie
Mnożenie pisemne liczb wielocyfrowych
Dzielenie pisemne liczb przez liczby wielocyfrowe
Wyrażenia arytmetyczne i zadania tekstowe I
1.6
Zamiana jednostek. Liczby dziesiętne
Dodawanie pisemne liczb dziesiętnych
Odejmowanie pisemne liczb dziesiętnych
1.9
Powtórzenie z działu 1.
Liczby naturalne i dziesiętne.
Działania na liczbach naturalnych i dziesiętnych

Posty na blogu:
Dział 2. Ułamki zwykłe. Działania na ułamkach zwykłych
Cechy podzielności przez 2, 5, 10, 100
Cecha podzielności przez 4
Cechy podzielności przez 3 i 9
Liczby pierwsze i złożone
Sprowadzanie ułamków zwykłych do wspólnego mianownika
Porównywanie ułamków zwykłych
Dodawanie ułamków zwykłych
Odejmowanie ułamków zwykłych
Działania na ułamkach zwykłych  
Powtórzenie z działu 2.
Ułamki zwykłe. Działania na ułamkach zwykłych

Posty na blogu:
Dział 3. Wielokąty
Klasyfikacja trójkątów. Własności trójkątów
3.1
Pole trójkąta
3.2
Klasyfikacja czworokątów. Własności czworokątów
3.3
Pole równoległoboku i rombu
3.4
Pole trapezu
3.5
Powtórzenie z działu 3.
Wielokąty
Powtórzenie

Posty na blogu:
Dział 4. Ułamki dziesiętne. Działania na ułamkach dziesiętnych
Mnożenie liczb dziesiętnych
4.1
Dzielenie liczb dziesiętnych
4.2
Wyrażenia arytmetyczne i zadania tekstowe II   
4.3
Powtórzenie z działu 4.
Ułamki dziesiętne. Działania na ułamkach dziesiętnych
Powtórzenie

Posty na blogu:
Dział 5. Figury geometryczne. Skala i plan. Bryły
Kąty wierzchołkowe i kąty przyległe
5.1
Plan, mapa, skala
5.2
Prostopadłościan, sześcian
5.3
Obliczanie upływu czasu
5.4
Powtórzenie z działu 5.
Figury geometryczne. Skala i plan. Bryły
Powtórzenie

Posty na blogu:
Quizy matematyczne
Opracowanie własne: Robert Karolewski
Po kliknięciu na numer quizu, kliknij Live Game - x zamknij okno - otworzy się dostęp do tabliczki - wybierz ustawienia pytań - KONTYNUUJ - teraz otwórz stronę join.quizizz.com w telefonie lub nowym oknie - wpisz KOD GRY - STARTKlasa 7
Opracowanie własne: Robert Karolewski
Na podstawie: Matematyka, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017, Wydanie I
Autorzy: Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska
Numer ewidencyjny w wykazie:  832/4/2017
Dział 1. Liczby
Rzymski sposób zapisu liczb
Liczby pierwsze i złożone. Dzielenie z resztą
Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. Ułamki okresowe
Zaokrąglanie liczb
Własności działań                                      
Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
Wyrażenia arytmetyczne i ich szacowanie
Odległości na osi liczbowej
Powtórzenie z działu 1.
Liczby

Posty na blogu:
Dział 2. Procenty
Ułamki i procenty
2.1
Obliczanie procentu danej liczby
Obliczanie, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba
Obliczanie liczby, gdy dany jest procent
Obliczenia procentowe
Diagramy procentowe
Powtórzenie z działu 2.
Procenty

Posty na blogu:
Dział 3. Trójkąty
Kąty
3.1
Trójkąty. Przystawanie trójkątów
3.2
Powtórzenie z działu 3.
Trójkąty
Powtórzenie

Posty na blogu:
Dział 4. Wyrażenia algebraiczne
Przykłady wyrażeń algebraicznych
4.1
Wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych
4.2
Redukcja wyrazów podobnych
4.3
Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych
4.4
Mnożenie sum algebraicznych przez jednomiany
4.5
Mnożenie sum algebraicznych
4.6
Powtórzenie z działu 4.
Wyrażenia algebraiczne
Powtórzenie

Posty na blogu:
Dział 5. Równania
Przykłady równań
5.1
Rozwiązywanie równań
5.2
Zadania tekstowe
5.3
Wielkości wprost proporcjonalne
5.4
Przekształcanie wzorów
5.5
Powtórzenie z działu 5.
Równania
Powtórzenie

Posty na blogu:
Dział 6. Wielokąty
Kąty w wielokątach
6.1
Pola wielokątów
6.2
Figury w układzie współrzędnych
6.3
Powtórzenie z działu 6.
Wielokąty
Powtórzenie

Posty na blogu:
Dział 7. Potęgi
Potęgi liczb całkowitych
7.1
Potęgi o wykładniku naturalnym
7.2
Mnożenie i dzielenie potęg o tej samej podstawie
7.3
Potęga potęgi
7.4
Mnożenie i dzielenie potęg o tym samym wykładniku
7.5
Notacja wykładnicza
7.6
Działania na potęgach
7.7
Powtórzenie z działu 7.
Potęgi
Powtórzenie

Posty na blogu:
Quizy matematyczne
Opracowanie własne: Robert Karolewski
Po kliknięciu na numer quizu, kliknij Live Game - x zamknij okno - otworzy się dostęp do tabliczki - wybierz ustawienia pytań - KONTYNUUJ - teraz otwórz stronę join.quizizz.com w telefonie lub nowym oknie - wpisz KOD GRY - START
Procenty 1 [Temat 2.1, 2.2]
1
Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych 1
2
Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych 2
3
Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych 1
4
Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych 2
5
Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych 3
6
Dział 7 Powtórzenie 1
7
Dział 7 Powtórzenie 2
8
Dział 7 Powtórzenie 3
9
Milionerzy
Własności działań na liczbach całkowitych
1
Zamiana jednostek powierzchni
2
Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych 1
3
Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych 2
4


Klasa 8
Opracowanie własne: Robert Karolewski
Na podstawie: Matematyka, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018, Wydanie I
Autorzy: Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska
Numer ewidencyjny w wykazie:  832/5/2018
Dział 1. Liczby
Pierwiastek kwadratowy
Pierwiastek sześcienny
Pierwiastek z iloczynu i ilorazu
Działania na pierwiastkach
Powtórzenie z działu 1.
Pierwiastki

Posty na blogu:
Dział 2. Twierdzenie Pitagorasa
Twierdzenie Pitagorasa
Przekątna kwadratu. Trójkąty o kątach 45°, 45°, 90°
Wysokość trójkąta równobocznego. Trójkąty o kątach 30°, 60°, 90°
2.3
Zastosowania twierdzenia Pitagorasa
Powtórzenie z działu 2.
Twierdzenie Pitagorasa

Posty na blogu:
Dział 3. Graniastosłupy
Własności graniastosłupów
Pole powierzchni graniastosłupa
3.2
Objętość graniastosłupa
Odcinki i kąty w graniastosłupach
Powtórzenie z działu 3.
Graniastosłupy

Posty na blogu:
Dział 4. Ostrosłupy
Własności ostrosłupów
4.1
Pole powierzchni ostrosłupa
4.2
Objętość ostrosłupa
4.3
Odcinki i kąty w ostrosłupach
4.4
Powtórzenie z działu 4.
Ostrosłupy
Powtórzenie

Posty na blogu:
Dział 5. Statystyka i prawdopodobieństwo
Statystyka
5.1
Wprowadzenie do kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa
5.2
Powtórzenie z działu 5.
Statystyka i prawdopodobieństwo
Powtórzenie

Posty na blogu:
Dział 6. Powtórzenie
Liczby
6.1
Procenty
6.2
Wyrażenia algebraiczne
6.3
Równania
6.4
Potęgi
6.5
Pierwiastki
6.6
Figury płaskie
6.7
Graniastosłupy i ostrosłupy
6.8
Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa
6.9
Powtórzenie z działu 6.
Powtórzenie
Powtórzenie
Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa
INFORMATOR o egzaminie ósmoklasisty od 2019 r.
Przykładowy arkusz egzaminacyjny z matematyki od 2019 r.
Zasady oceniania arkusza egzaminacyjnego z matematyki

Book GeoGebra
Posty na blogu:
Poniżej tematy, które nie obowiązują na egzaminie ósmoklasisty.
Dział 7. Koło i okrąg
Liczba π
7.1
Długość okręgu
7.2
Pole koła
7.3
Powtórzenie z działu 7.
Koło i okrąg
Powtórzenie

Posty na blogu:
Dział 8. Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa
Kombinatoryka
8.1
Rachunek prawdopodobieństwa
8.2
Powtórzenie z działu 8.
Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa
Powtórzenie

Posty na blogu:
Dział 9. Symetrie
Symetria osiowa
9.1
Symetria środkowa
9.2
Symetralna odcinka i dwusieczna kąta
9.3
Powtórzenie z działu 9.
Symetrie
Powtórzenie

Posty na blogu:
Quizy matematyczne
Opracowanie własne: Robert Karolewski
Po kliknięciu na numer quizu, kliknij Live Game - x zamknij okno - otworzy się dostęp do tabliczki - wybierz ustawienia pytań - KONTYNUUJ - teraz otwórz stronę join.quizizz.com w telefonie lub nowym oknie - wpisz KOD GRY - START
Dział 1 Powtórzenie
1
Dział 2 Powtórzenie
2

Quizy matematyczne
Opracowanie własne: Robert Karolewski
Po kliknięciu na numer quizu, kliknij Live Game - x zamknij okno - otworzy się dostęp do tabliczki - wybierz ustawienia pytań - KONTYNUUJ - teraz otwórz stronę join.quizizz.com w telefonie lub nowym oknie - wpisz KOD GRY - START
Mistrz Tabliczki Mnożenia - 10 przykładów
1
Mistrz Tabliczki Mnożenia - 20 przykładów
2
Mistrz Tabliczki Mnożenia - 45 przykładów
3
Mistrz Tabliczki Mnożenia - 90 przykładów
4
Mistrz Tabliczki Mnożenia 1 - 135 przykładów
5
Mistrz Tabliczki Mnożenia 2 - 135 przykładów
6


Regulamin bloga

Czytelniku, miło kiedy komentujesz posty. Chętnie zapoznam się także z innym Twoim punktem widzenia w podanym rozwiązaniu zadania. Jednak, aby ten blog stanowił dla Czytelników pewną wartość, nie mogę pozwolić, żeby każdy mógł tu pisać co tylko chce.

Blog wymaga wiele czasu pracy, godzin pracy, których nie widać i jako jego autor chcę się na nim dobrze czuć.
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z bloga www.matematyczny-swiat.pl. Korzystanie z bloga oznacza akceptację Regulaminu.$1

Sprawy organizacyjne

1. Jeżeli uważasz, że w jakimś temacie czujesz się bardziej kompetentny, to napisz jak to wygląda z Twojego punktu widzenia.

2. Myśl zanim coś napiszesz – zanim zechcesz skrytykować moje sposoby rozwiązania zadań zastanów się jak możesz z tego skorzystać. Jeszcze raz – nie twierdzę, że wszystko co napiszę będzie dla Ciebie pomocne. Niemniej niektóre wskazówki po Twojej modyfikacji mogą dobrze Ci służyć. Myśl samodzielnie.

3. Ten blog to miejsce, w którym publikuję wskazówki, które mogą pomóc Czytelnikom zrozumieć i nauczyć się rozwiązywać zadania matematyczne.

4. Dozwolone jest kopiowanie zdjęć z bloga na portale społecznościowe lub inne blogi z bezwzględnym podaniem aktywnego linka do bloga. Niedozwolone jest kopiowanie zdjęć i treści bez podania aktywnego linka.

5. Pamiętaj, żeby w ramach kopiowania zdjęć z bloga korzystać z przycisków udostępniania dostępnych w postach na blogu.

6. Zdjęcia w postach na blogu są mojego autorstwa i własnością intelektualną, a zdjęcia kopiowane na mój blog są zawsze z podaniem źródła.

7. Blog posiada jednego autora. Autorem bloga jest Robert Karolewski.

8. Zabrania się, przerabiania, przystosowywania, usuwania logotypu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w zdjęciach na potrzeby własnej publikacji i przypisywanie im autorstwa. Dopuszczalne jest na własne potrzeby bez ich publikacji.

9. Wszystkie zdjęcia na blogu mojego autorstwa zawierają logotyp Minor Matematyczny Świat.
10. Przykłady w zadaniach prezentowane na blogu są przygotowane przeze mnie i moją własnością intelektualną. Na blogu również dostępne są przykładowe zadania z jakimi można spotkać się na różnym poziomie nauczania.
11. Rozwiązania wszystkich zadań z arkuszy maturalnych posiadają logotyp wobec tego, że są to moje przykładowe odpowiedzi.

12. Niniejszy regulamin obowiązuje również na wszystkich moich portalach społecznościowych.

13. Korzystanie z bloga w całości jest nieodpłatne i dostępne dla wszystkich Czytelników.


$2

Komentarze

14. Wszystkie komentarze na blogu są publikowane automatycznie i moderowane przez autora bloga.

a) Jeśli komentarze są obraźliwe zarówno w stosunku do mnie jak i do innych Czytelników, to zostaną usunięte lub ukryte.

b) Jeśli komentarze są niezwiązane z tematem wpisu, to zostaną usunięte lub ukryte.

c). Jeśli komentarze są spamem. Za spam uznaję linki do innych stron, podpisywanie się adresem www, dodawanie adresu strony pod komentarzem, reklama, to zostaną usunięte lub ukryte.


Osoby, które nie będą stosowały się do powyższych zasad $2 mają gwarancję, że ich komentarz pojawi się chwilę na blogu. W skrajnych przypadkach Twoje konto zostanie zablokowane.