Tweety na temat @MinorMatematyka

Pomoce dla klasy

Szukaj na tym blogu lub wpisz post nr 1-535

Arkusz maturalny 2017 z matematyki | Odpowiedzi, arkusz egzaminacyjny z matematyki 9 maj 2017 r.

Odpowiedzi do arkusza egzaminacyjnego maturalnego z matematyki, poziom rozszerzony 9 maj 2017 r. NOWA MATURA 
Uwaga! Kopiujesz zdjęcia z bloga na portale społecznościowe, to musisz podać źródło z aktywnym linkiem do bloga. Nie zgadzam się na umieszczanie zdjęć bez podania adresu www bloga. 
Rozwiązania zadań z arkusza egzaminacyjnego maturalnego z matematyki, poziom rozszerzony, Egzaminu przeprowadzonego w dn. 9.05.2017 r. przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Wkrótce więcej wybranych zadań z poziomu rozszerzonego.

Zadanie 1
Liczba [√(2-√3)-√(2+√3)]² jest równa  
Arkusz maturalny 2017 z matematyki | Odpowiedzi, arkusz egzaminacyjny z matematyki 9 maj 2017 r.


Sprawdź wynik: Kalkulator 


Zadanie 2
Nieskończony ciąg liczbowy jest określony wzorem 
an=[(n2-10n)(2-3n)]/(2n3+n2+3) dla n≥1. Wtedy

Arkusz maturalny 2017 z matematyki | Odpowiedzi, arkusz egzaminacyjny z matematyki 9 maj 2017 r.


Sprawdź także: Jak przebiega wykres funkcji
f(x)=[(x2-10x)(2-3x)]/(2x3+x2+3). Można zauważyć, że dla x≥1 wartość funkcji wykresu dąży do -3/2. Zatem jest granicą.


Zadanie 3
Odcinek CD jest wysokością trójkąta ABC, w którym |AD| = |CD| = 1/2|BC| (patrz rysunek). Okrąg o środku C i promieniu CD jest styczny do prostej AB. Okrąg ten przecina boki AC i BC trójkąta odpowiednio w punktach K i L.
Zaznaczony na rysunku kąt α wpisany w okrąg jest równy
I sposób
Arkusz maturalny 2017 z matematyki | Odpowiedzi, arkusz egzaminacyjny z matematyki 9 maj 2017 r.

II sposób
Arkusz maturalny 2017 z matematyki | Odpowiedzi, arkusz egzaminacyjny z matematyki 9 maj 2017 r.


Zadanie 4

Dane są punkt B=(4,7)  i wektor u⃗ =[3,5]. . Punkt A, taki, że AB=3u⃗ , ma współrzędne
Arkusz maturalny 2017 z matematyki | Odpowiedzi, arkusz egzaminacyjny z matematyki 9 maj 2017 r.Arkusz maturalny 2017 z matematyki | Odpowiedzi, arkusz egzaminacyjny z matematyki 9 maj 2017 r.
Zadanie 5
Reszta z dzielenia wielomianu W(x)=x3-2x2+ax+3/4 przez dwumian x−2 jest równa 1.
Oblicz wartość współczynnika a.
W poniższe kratki wpisz kolejno trzy pierwsze cyfry po przecinku rozwinięcia dziesiętnego
otrzymanego wyniku.
I sposób
Arkusz maturalny 2017 z matematyki | Odpowiedzi, arkusz egzaminacyjny z matematyki 9 maj 2017 r.


II sposób
Arkusz maturalny 2017 z matematyki | Odpowiedzi, arkusz egzaminacyjny z matematyki 9 maj 2017 r.

Zadanie 7
Udowodnij, że dla dowolnych różnych liczb rzeczywistych x, y prawdziwa jest nierówność x2y2+2x2+2y2-8xy+4>0


Arkusz maturalny 2017 z matematyki | Odpowiedzi, arkusz egzaminacyjny z matematyki 9 maj 2017 r.


Zadanie 11
Wyznacz równanie okręgu przechodzącego przez punkty A= (−5, 3) i B= (0, 6), którego środek leży na prostej o równaniu x − 3y +1 = 0.

I sposób
Arkusz maturalny 2017 z matematyki | Odpowiedzi, arkusz egzaminacyjny z matematyki 9 maj 2017 r.
Arkusz maturalny 2017 z matematyki | Odpowiedzi, arkusz egzaminacyjny z matematyki 9 maj 2017 r.


Równanie okręgu online

II sposób


Arkusz maturalny 2017 z matematyki | Odpowiedzi, arkusz egzaminacyjny z matematyki 9 maj 2017 r.


Arkusz maturalny 2017 z matematyki | Odpowiedzi, arkusz egzaminacyjny z matematyki 9 maj 2017 r.
Dowiedz się więcej: Równanie okręgu (koła) Źródło:
Zadania pobrano z arkusza egzaminacyjnego, matura z matematyki na poziomie rozszerzonym  w celu podania przykładowych odpowiedzi. Zadania opracowane przez CKE Warszawa. Egzamin przeprowadzono w terminie głównym wśród maturzystów w dn. 9.05.2017 r. 

Matura Sprawdź arkusze


Post nr 496

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

WESPRZYJ BLOGA ZRZUTKĄ


Czytelniku, miło kiedy komentujesz posty. Chętnie zapoznam się z Twoim sposobem  rozwiązania zadania. Aby ten blog stanowił dla Czytelników pewną wartość, nie mogę pozwolić, żeby każdy mógł tu pisać co tylko chce. Korzystanie z bloga oznacza akceptację Regulaminu.
Regulamin bloga
1. Myśl zanim coś napiszesz – zanim zechcesz skrytykować moje sposoby rozwiązania zadań zastanów się jak możesz z tego skorzystać. Jeszcze raz – nie twierdzę, że wszystko co napiszę będzie dla Ciebie pomocne. Niemniej niektóre wskazówki po Twojej modyfikacji mogą dobrze Ci służyć. Myśl samodzielnie.
2. Publikuję wskazówki, które mogą pomóc Ci zrozumieć jak można rozwiązywać zadania matematyczne.
3. W ramach kopiowania zdjęć z bloga skorzystaj z przycisków udostępniania dostępnych w postach na blogu.
4. Wszystkie komentarze na blogu są moderowane przez autora bloga.
5. Korzystanie z bloga w całości jest nieodpłatne.