Tweety na temat @MinorMatematyka

Pomoce dla klasy

Szukaj na tym blogu lub wpisz post nr 1-535

Arkusz maturalny 2017 z matematyki | Odpowiedzi, arkusz egzaminacyjny z matematyki 9 maj 2017 r.

Odpowiedzi do arkusza egzaminacyjnego maturalnego z matematyki, poziom rozszerzony 9 maj 2017 r. NOWA MATURA 
Uwaga! Kopiujesz zdjęcia z bloga na portale społecznościowe, to musisz podać źródło z aktywnym linkiem do bloga. Nie zgadzam się na umieszczanie zdjęć bez podania adresu www bloga. 
Rozwiązania zadań z arkusza egzaminacyjnego maturalnego z matematyki, poziom rozszerzony, Egzaminu przeprowadzonego w dn. 9.05.2017 r. przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Wkrótce więcej wybranych zadań z poziomu rozszerzonego.

Zadanie 1
Liczba [√(2-√3)-√(2+√3)]² jest równa  
Arkusz maturalny 2017 z matematyki | Odpowiedzi, arkusz egzaminacyjny z matematyki 9 maj 2017 r.


Sprawdź wynik: Kalkulator 


Zadanie 2
Nieskończony ciąg liczbowy jest określony wzorem 
an=[(n2-10n)(2-3n)]/(2n3+n2+3) dla n≥1. Wtedy

Arkusz maturalny 2017 z matematyki | Odpowiedzi, arkusz egzaminacyjny z matematyki 9 maj 2017 r.


Sprawdź także: Jak przebiega wykres funkcji
f(x)=[(x2-10x)(2-3x)]/(2x3+x2+3). Można zauważyć, że dla x≥1 wartość funkcji wykresu dąży do -3/2. Zatem jest granicą.


Zadanie 3
Odcinek CD jest wysokością trójkąta ABC, w którym |AD| = |CD| = 1/2|BC| (patrz rysunek). Okrąg o środku C i promieniu CD jest styczny do prostej AB. Okrąg ten przecina boki AC i BC trójkąta odpowiednio w punktach K i L.
Zaznaczony na rysunku kąt α wpisany w okrąg jest równy
I sposób
Arkusz maturalny 2017 z matematyki | Odpowiedzi, arkusz egzaminacyjny z matematyki 9 maj 2017 r.

II sposób
Arkusz maturalny 2017 z matematyki | Odpowiedzi, arkusz egzaminacyjny z matematyki 9 maj 2017 r.


Zadanie 4

Dane są punkt B=(4,7)  i wektor u⃗ =[3,5]. . Punkt A, taki, że AB=3u⃗ , ma współrzędne
Arkusz maturalny 2017 z matematyki | Odpowiedzi, arkusz egzaminacyjny z matematyki 9 maj 2017 r.Arkusz maturalny 2017 z matematyki | Odpowiedzi, arkusz egzaminacyjny z matematyki 9 maj 2017 r.
Zadanie 5
Reszta z dzielenia wielomianu W(x)=x3-2x2+ax+3/4 przez dwumian x−2 jest równa 1.
Oblicz wartość współczynnika a.
W poniższe kratki wpisz kolejno trzy pierwsze cyfry po przecinku rozwinięcia dziesiętnego
otrzymanego wyniku.
I sposób
Arkusz maturalny 2017 z matematyki | Odpowiedzi, arkusz egzaminacyjny z matematyki 9 maj 2017 r.


II sposób
Arkusz maturalny 2017 z matematyki | Odpowiedzi, arkusz egzaminacyjny z matematyki 9 maj 2017 r.

Zadanie 7
Udowodnij, że dla dowolnych różnych liczb rzeczywistych x, y prawdziwa jest nierówność x2y2+2x2+2y2-8xy+4>0


Arkusz maturalny 2017 z matematyki | Odpowiedzi, arkusz egzaminacyjny z matematyki 9 maj 2017 r.


Zadanie 11
Wyznacz równanie okręgu przechodzącego przez punkty A= (−5, 3) i B= (0, 6), którego środek leży na prostej o równaniu x − 3y +1 = 0.

I sposób
Arkusz maturalny 2017 z matematyki | Odpowiedzi, arkusz egzaminacyjny z matematyki 9 maj 2017 r.
Arkusz maturalny 2017 z matematyki | Odpowiedzi, arkusz egzaminacyjny z matematyki 9 maj 2017 r.


Równanie okręgu online

II sposób


Arkusz maturalny 2017 z matematyki | Odpowiedzi, arkusz egzaminacyjny z matematyki 9 maj 2017 r.


Arkusz maturalny 2017 z matematyki | Odpowiedzi, arkusz egzaminacyjny z matematyki 9 maj 2017 r.
Dowiedz się więcej: Równanie okręgu (koła) Źródło:
Zadania pobrano z arkusza egzaminacyjnego, matura z matematyki na poziomie rozszerzonym  w celu podania przykładowych odpowiedzi. Zadania opracowane przez CKE Warszawa. Egzamin przeprowadzono w terminie głównym wśród maturzystów w dn. 9.05.2017 r. 

Matura Sprawdź arkusze


Post nr 496

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

WESPRZYJ BLOGA ZRZUTKĄ


Czytelniku, komentując nie każdy będzie mógł tu pisać co chce. 
Korzystanie z bloga oznacza akceptację Regulaminu.
Regulamin bloga
1. Myśl zanim coś napiszesz – zanim zechcesz skrytykować podane sposoby rozwiązania zadań zastanów się jak możesz z tego skorzystać. Niemniej niektóre wskazówki po Twojej modyfikacji mogą dobrze Ci służyć. Myśl samodzielnie.
2. Wskazówki mogą pomóc Ci zrozumieć matematykę.
3. Kopiując posty z bloga skorzystaj z przycisków udostępniania.
4. Wszystkie komentarze na blogu są moderowane przez autora bloga.
5. Korzystanie z bloga w całości jest nieodpłatne.