Tweety na temat @MinorMatematyka

Pomoce dla klasy

Szukaj na tym blogu lub wpisz post nr 1-535

Klasa 7


Pomoce do nauki:
1. Wideolekcje z matematyki.
2. Trening przed sprawdzianem.
3. Wybrane posty na blogu.
4. Cele lekcji. 
5. Quizy, testy i gry matematyczne.

K l a s a 7

Tematy i cele lekcji

Opracowanie własne: Robert Karolewski

Na podstawie: Matematyka, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017, Wydanie I

Autorzy: Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska

Numer ewidencyjny w wykazie:  832/4/2017

                           

                            Dział 1. Liczby

 

Rzymski sposób zapisu liczb

1.1

Liczby pierwsze i złożone. Dzielenie z resztą

1.2

Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. Ułamki okresowe

1.3

Zaokrąglanie liczb

1.4

Własności działań                                      

1.5

Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych

1.6

Wyrażenia arytmetyczne i ich szacowanie

1.7

Odległości na osi liczbowej

1.8

Powtórzenie z działu 1.

Liczby

Powtórzenie

Sprawdzian 1

TRENING przed sprawdzianem

Wideolekcje

Pomoce do nauki

Posty na blogu:

Post nr 93 Liczby koliste

Post nr 520 Cyfry rzymskie  

Post nr 104 Algorytmy zamiany ułamków dziesiętnych okresowych na zwykłe

Post nr 121 Algorytm wyznaczania NWD i NWW liczb

Post nr 514 Kolejność wykonywania działań 

 

Dział 2. Procenty

 

Ułamki i procenty

2.1

Obliczanie procentu danej liczby

2.2

Obliczanie, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba

2.3

Obliczanie liczby, gdy dany jest procent

2.4

Obliczenia procentowe

2.5

Diagramy procentowe

2.6

Powtórzenie z działu 2.

Procenty

Powtórzenie

Sprawdzian 2

TRENING przed sprawdzianem

Wideolekcje

Pomoce do nauki

Posty na blogu:

Post nr 47 Mądra głowa z procentami i promilami

Procenty i promile - opracowanie 

Procenty - e podręcznik

Post nr 522 Procenty 

 

Dział 3. Trójkąty

 

Kąty

3.1

Trójkąty. Przystawanie trójkątów

3.2

Powtórzenie z działu 3.

Trójkąty

Powtórzenie

Sprawdzian 3

TRENING przed sprawdzianem

Wideolekcje

Pomoce do nauki

Posty na blogu:

Post nr 505 Obliczanie miary kąta na podstawie kątów wierzchołkowych, odpowiadających

 

Dział 4. Wyrażenia algebraiczne

 

Przykłady wyrażeń algebraicznych

4.1

Wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych

4.2

Redukcja wyrazów podobnych

4.3

Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych

4.4

Mnożenie sum algebraicznych przez jednomiany

4.5

Mnożenie sum algebraicznych

4.6

Powtórzenie z działu 4.

Wyrażenia algebraiczne

Powtórzenie

Sprawdzian 4

TRENING przed sprawdzianem

Wideolekcje

Pomoce do nauki

Posty na blogu:

Post nr 499 Wzory skróconego mnożenia w tabeli

Post nr 506 Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych

Post nr 508 Własności działań na liczbach całkowitych

 

Dział 5. Równania

 

Przykłady równań

5.1

Rozwiązywanie równań

5.2

Zadania tekstowe

5.3

Wielkości wprost proporcjonalne

5.4

Przekształcanie wzorów

5.5

Powtórzenie z działu 5.

Równania

Powtórzenie

Sprawdzian 5

TRENING przed sprawdzianem

Wideolekcje

Pomoce do nauki

Posty na blogu:

 

Dział 6. Wielokąty

 

Kąty w wielokątach

6.1

Pola wielokątów

6.2

Figury w układzie współrzędnych

6.3

Powtórzenie z działu 6.

Wielokąty

Powtórzenie

Sprawdzian 6

TRENING przed sprawdzianem

Wideolekcje

Pomoce do nauki

Posty na blogu:

Post nr 53 Liczba przekątnych w wielokącie wypukłym

Post nr 466 Jak wyznaczyć i obliczyć liczbę przekątnych w wielokącie wypukłym i wklęsłym

Post nr 509 Klasyfikacja czworokątów

Post nr 510 Figury w układzie współrzędnych

Post nr 511 Pola wielokątów - wzór Picka
Post nr 526 Geometria analityczna w zadaniach 

 

Dział 7. Potęgi

 

Potęgi liczb całkowitych

7.1

Potęgi o wykładniku naturalnym

7.2

Mnożenie i dzielenie potęg o tej samej podstawie

7.3

Potęga potęgi

7.4

Mnożenie i dzielenie potęg o tym samym wykładniku

7.5

Notacja wykładnicza

7.6

Działania na potęgach

7.7

Powtórzenie z działu 7.

Potęgi

Powtórzenie

Sprawdzian 7

TRENING przed sprawdzianem

Wideolekcje

Pomoce do nauki

Posty na blogu:

Post nr 95 Cyfra jedności liczby - potęgowanie potęgi

Post nr 521 Tablica z potęgami 
Post nr 527 Działania na potęgach 

K l a s a 7

Dział 1. Liczby

Liczby całkowite
własności działań

Jednostki
zamiana

Liczby rzymskie

do 3000

Liczby rzymskie

testy

1

2

3

 

 

1

 

 

 

 

1

2

 

 

 

1

 

 

 

 

Liczby rzymskie

teleturniej

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział 2. Procenty

Temat
2.1 i 2.2

Sprawdzian

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział 3. Trójkąty

Kąty

Trójkąty

Sprawdzian

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział 4. Wyrażenia algebraiczne

Sumy algebraiczne
dodawanie i odejmowanie

Powtórzenie

 

 

1

2

3

4

5

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział 5. Równania

Proporcja

prosta

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział 6. Wielokąty

Figury w układzie
współrzędnych

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział 7. Potęgi

Powtórzenie
dział 7

Potęgi o podstawie
2, 3, 4, 5 uporządkowane

Potęgi o podstawie
2, 3, 4, 5 uporządkowane

 

1

2

3

4

 

1

2

3

4

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

WESPRZYJ BLOGA ZRZUTKĄ


Czytelniku, komentując nie każdy będzie mógł tu pisać co chce. 
Korzystanie z bloga oznacza akceptację Regulaminu.
Regulamin bloga
1. Myśl zanim coś napiszesz – zanim zechcesz skrytykować podane sposoby rozwiązania zadań zastanów się jak możesz z tego skorzystać. Niemniej niektóre wskazówki po Twojej modyfikacji mogą dobrze Ci służyć. Myśl samodzielnie.
2. Wskazówki mogą pomóc Ci zrozumieć matematykę.
3. Kopiując posty z bloga skorzystaj z przycisków udostępniania.
4. Wszystkie komentarze na blogu są moderowane przez autora bloga.
5. Korzystanie z bloga w całości jest nieodpłatne.