Tweety na temat @MinorMatematyka

Pomoce dla klasy

Szukaj na tym blogu lub wpisz post nr 1-535

Podstawowa

 

Plan dydaktyczny
Szkoła podstawowa

Do każdego działu opracowałem:
* cele lekcji, które są dostępne po kliknięciu na wybrany numer i
powtórzenie
* do powtórzenia lekcji z każdego działu są dodane wybrane
posty na blogu
* dostępne są także treningi przed sprawdzianem - sprawdzian
* pomoce do nauki.

Quizy, testy i gry matematyczne

dostępne na blogu

 

Strona

 

Wideolekcje

 

K l a s a 4

Tematy i cele lekcji

Opracowanie własne: Robert Karolewski

Na podstawie: Matematyka, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017, Wydanie I

Autorzy: Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Agnieszka Gleirscher, Ewa Malicka, Ewa Pytlak

Numer ewidencyjny w wykazie:  832/1/2017

 

Dział 1. Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym

 

Zbieranie i prezentowanie danych

1.1

Rzymski system zapisu liczb

1.2

Obliczenia kalendarzowe

1.3

Obliczenia zegarowe

1.4

Liczby wielocyfrowe

1.5

Porównywanie liczb

1.6

Powtórzenie z działu 1.

Liczby naturalne                                           

Powtórzenie

Sprawdzian 1

TRENING przed sprawdzianem

Posty na blogu:
Post nr 520 Cyfry rzymskie  

 

Dział 2. Działania na liczbach naturalnych

 

Kolejność wykonywania działań

2.1

Dodawanie w pamięci

2.2

Odejmowanie w pamięci

2.3

Mnożenie w pamięci

2.4

Dzielenie w pamięci

2.5

Dzielenie z resztą

2.6

Porównywanie liczb. Ile razy mniej? Ile razy więcej?

2.7

Porównywanie liczb. O ile, czy ile razy?

2.8

Powtórzenie z działu 2.

Działania na liczbach naturalnych               

Powtórzenie

Sprawdzian 2

TRENING przed sprawdzianem

Posty na blogu:

Post nr 467 Odejmowanie sposobem pisemnym z pożyczaniem

Post nr 514 Kolejność wykonywania działań 

Post nr 518 Iloczyn czy iloraz 

 

Dział 3. Proste i odcinki. Kąty. Koła i okręgi

 

Punkt, prosta, półprosta, odcinek

3.1

Odcinki w skali

3.2

Wzajemne położenie prostych

3.3

Kąty. Mierzenie kątów

3.4

Rodzaje kątów

3.5

Koło, okrąg

3.6

Powtórzenie z działu 3.

Proste i odcinki. Kąty. Koła i okręgi             

Powtórzenie

Sprawdzian 3

TRENING przed sprawdzianem

Posty na blogu:

Skala na mapach i planach

Przykładowe zadania z mapy i skali
Post nr 519 Niesforne kropki - gra 

 

Dział 4. Działania pisemne na liczbach naturalnych

 

Dodawanie pisemne I

4.1

Dodawanie pisemne II

4.2

Odejmowanie pisemne I

4.3

Odejmowanie pisemne II

4.4

Mnożenie pisemne

4.5

Dzielenie pisemne

4.6

Wyrażenia arytmetyczne

4.7

Powtórzenie z działu 4.

Działania pisemne na liczbach naturalnych

Powtórzenie

Sprawdzian 4

TRENING przed sprawdzianem

Posty na blogu:

Post nr 516 Mnożenie pisemne w tabeli 

 

Dział 5. Wielokąty

 

Wielokąty

5.1

Kwadrat, prostokąt

5.2

Pole powierzchni

5.3

Pole prostokąta

5.4

Powtórzenie z działu 5.

Wielokąty

Powtórzenie

Sprawdzian 5

TRENING przed sprawdzianem

Posty na blogu:

 

Dział 6. Ułamki zwykłe. Działania na ułamkach zwykłych

 

Ułamki zwykłe

6.1

Obliczanie ułamka liczby naturalnej

6.2

Porównywanie ułamków

6.3

Dodawanie i odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach

6.4

Liczby mieszane

6.5

Powtórzenie z działu 6.

Ułamki zwykłe

Powtórzenie

Sprawdzian 6

TRENING przed sprawdzianem

Posty na blogu:

Quizy, testy i gry matematyczne

 

 

K l a s a 5

Tematy i cele lekcji

Opracowanie własne: Robert Karolewski

Na podstawie: Matematyka, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018, Wydanie I

Autorzy: Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Ewa Malicka

Numer ewidencyjny w wykazie:  832/2/2018

 

Dział 1. Liczby naturalne i dziesiętne. Działania na liczbach naturalnych i dziesiętnych

 

Zastosowania matematyki w sytuacjach praktycznych

1.1

Dodawanie i odejmowanie pisemne – powtórzenie

1.2

Mnożenie i dzielenie pisemne – powtórzenie

1.3

Mnożenie pisemne liczb wielocyfrowych

1.4

Dzielenie pisemne liczb przez liczby wielocyfrowe

1.5

Wyrażenia arytmetyczne i zadania tekstowe I

1.6

Zamiana jednostek. Liczby dziesiętne

1.7

Dodawanie pisemne liczb dziesiętnych

1.8

Odejmowanie pisemne liczb dziesiętnych

1.9

Powtórzenie z działu 1.

Liczby naturalne i dziesiętne.

Działania na liczbach naturalnych i dziesiętnych

Powtórzenie

Sprawdzian 1

TRENING przed sprawdzianem

Posty na blogu:

Post nr 467 Odejmowanie sposobem pisemnym z pożyczaniem

 

Dział 2. Ułamki zwykłe. Działania na ułamkach zwykłych

 

Cechy podzielności przez 2, 5, 10, 100

2.1

Cecha podzielności przez 4

2.2

Cechy podzielności przez 3 i 9

2.3

Liczby pierwsze i złożone

2.4

Sprowadzanie ułamków zwykłych do wspólnego mianownika

2.5

Porównywanie ułamków zwykłych

2.6

Dodawanie ułamków zwykłych

2.7

Odejmowanie ułamków zwykłych

2.8

Działania na ułamkach zwykłych  

2.9

Powtórzenie z działu 2.

Ułamki zwykłe. Działania na ułamkach zwykłych

Powtórzenie

Sprawdzian 2

TRENING przed sprawdzianem

Posty na blogu:

Działania na ułamkach zwykłych  

 

Dział 3. Wielokąty

 

Klasyfikacja trójkątów. Własności trójkątów

3.1

Pole trójkąta

3.2

Klasyfikacja czworokątów. Własności czworokątów

3.3

Pole równoległoboku i rombu

3.4

Pole trapezu

3.5

Powtórzenie z działu 3.

Wielokąty

Powtórzenie

Sprawdzian 3

TRENING przed sprawdzianem

Posty na blogu:

 

Dział 4. Ułamki dziesiętne. Działania na ułamkach dziesiętnych

 

Mnożenie liczb dziesiętnych

4.1

Dzielenie liczb dziesiętnych

4.2

Wyrażenia arytmetyczne i zadania tekstowe II   

4.3

Powtórzenie z działu 4.

Ułamki dziesiętne. Działania na ułamkach dziesiętnych

Powtórzenie

Sprawdzian 4

TRENING przed sprawdzianem

Posty na blogu:

 

Dział 5. Figury geometryczne. Skala i plan. Bryły

 

Kąty wierzchołkowe i kąty przyległe

5.1

Plan, mapa, skala

5.2

Prostopadłościan, sześcian

5.3

Obliczanie upływu czasu

5.4

Powtórzenie z działu 5.

Figury geometryczne. Skala i plan. Bryły

Powtórzenie

Sprawdzian 5

TRENING przed sprawdzianem

Posty na blogu:

Skala na mapach i planach
Post nr 528 Plan, mapa, skala 

Przykładowe zadania z mapy i skali

Post nr 523 Budowle z sześcianów i prostopadłościanów 

Quizy, testy i gry matematyczne

 

K l a s a 6

Tematy i cele lekcji

Opracowanie własne: Robert Karolewski

Na podstawie: Matematyka, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2019, Wydanie I

Autorzy: Anna Dubiecka, Barbara Dubiecka-Kruk, Tomasz Malicki, Piotr Piskorski

Numer ewidencyjny w wykazie:  832/3/2019

 

Dział 1. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych

 

Dostrzeganie prawidłowości dotyczących liczb

1.1

Mnożenie ułamków zwykłych

1.2

Dzielenie ułamków zwykłych

1.3

Działania na ułamkach zwykłych

1.4

Działania na liczbach dziesiętnych

1.5

Obliczanie ułamka liczby

1.6

Liczby dziesiętne a liczby mieszane. Zaokrąglanie liczb

1.7

Działania na liczbach I

1.8

Powtórzenie z działu 1.

Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych

Powtórzenie

Sprawdzian 1

TRENING przed sprawdzianem

Posty na blogu:

Działania na ułamkach zwykłych
Ułamki - powtórzenie 1

 

Dział 2. Procenty. Liczby całkowite

 

Procent liczby

2.1

Odczytywanie danych przedstawionych graficznie

2.2

Liczby ujemne

2.3

Działania na liczbach II

2.4

Działania na liczbach III

2.5

Powtórzenie z działu 2.

Procenty. Liczby całkowite

Powtórzenie

Sprawdzian 2

TRENING przed sprawdzianem

Posty na blogu:

Procenty i promile - opracowanie 

Procenty - e podręcznik
Post nr 522 Procenty 

 

Dział 3. Bryły

 

Obliczanie pól wielokątów

3.1

Zamiana jednostek pola

3.2

Pole powierzchni prostopadłościanu

3.3

Objętość prostopadłościanu

3.4

Zamiana jednostek objętości

3.5

Rozpoznawanie i nazywanie brył

3.6

Powtórzenie z działu 3.

Bryły

Powtórzenie

Sprawdzian 3

TRENING przed sprawdzianem

Posty na blogu:

Post nr 523 Budowle z sześcianów i prostopadłościanów 
Post nr 524 Siatki brył 
Post nr 533 Graniastosłupy

 

Dział 4. Wyrażenia algebraiczne

 

Rozwiązywanie zadań tekstowych

4.1

Korzystanie ze wzorów

4.2

Prędkość, droga, czas

4.3

Wyrażenia algebraiczne. Równania

4.4

Rozwiązywanie równań

4.5

Powtórzenie z działu 4.

Wyrażenia algebraiczne

Powtórzenie

Sprawdzian 4

TRENING przed sprawdzianem

Posty na blogu:

Post nr 525 Prędkość, droga, czas 

 

Dział 5. Konstrukcje geometryczne

 

Konstrukcja trójkąta

5.1

Konstrukcja kąta

5.2

Aplety w GeoGebrze

Book GeoGebra

Posty na blogu:

Co wiem i umiem?

Liczby i działania na liczbach

6.1

Elementy algebry

6.2

Figury płaskie

6.3

Bryły

6.4

Zadania tekstowe

6.5

Aplety w GeoGebrze

Book GeoGebra

Quizy, testy i gry matematyczne

 

K l a s a 7

Tematy i cele lekcji

Opracowanie własne: Robert Karolewski

Na podstawie: Matematyka, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017, Wydanie I

Autorzy: Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska

Numer ewidencyjny w wykazie:  832/4/2017

                           

                            Dział 1. Liczby

 

Rzymski sposób zapisu liczb

1.1

Liczby pierwsze i złożone. Dzielenie z resztą

1.2

Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. Ułamki okresowe

1.3

Zaokrąglanie liczb

1.4

Własności działań                                      

1.5

Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych

1.6

Wyrażenia arytmetyczne i ich szacowanie

1.7

Odległości na osi liczbowej

1.8

Powtórzenie z działu 1.

Liczby

Powtórzenie

Sprawdzian 1

TRENING przed sprawdzianem

Posty na blogu:

Post nr 93 Liczby koliste

Post nr 520 Cyfry rzymskie  

Post nr 104 Algorytmy zamiany ułamków dziesiętnych okresowych na zwykłe

Post nr 121 Algorytm wyznaczania NWD i NWW liczb

Post nr 514 Kolejność wykonywania działań 

 

Dział 2. Procenty

 

Ułamki i procenty

2.1

Obliczanie procentu danej liczby

2.2

Obliczanie, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba

2.3

Obliczanie liczby, gdy dany jest procent

2.4

Obliczenia procentowe

2.5

Diagramy procentowe

2.6

Powtórzenie z działu 2.

Procenty

Powtórzenie

Sprawdzian 2

TRENING przed sprawdzianem

Posty na blogu:

Post nr 47 Mądra głowa z procentami i promilami

Procenty i promile - opracowanie 

Procenty - e podręcznik

Post nr 522 Procenty 

 

Dział 3. Trójkąty

 

Kąty

3.1

Trójkąty. Przystawanie trójkątów

3.2

Powtórzenie z działu 3.

Trójkąty

Powtórzenie

Sprawdzian 3

TRENING przed sprawdzianem

Posty na blogu:

Post nr 505 Obliczanie miary kąta na podstawie kątów wierzchołkowych, odpowiadających

 

Dział 4. Wyrażenia algebraiczne

 

Przykłady wyrażeń algebraicznych

4.1

Wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych

4.2

Redukcja wyrazów podobnych

4.3

Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych

4.4

Mnożenie sum algebraicznych przez jednomiany

4.5

Mnożenie sum algebraicznych

4.6

Powtórzenie z działu 4.

Wyrażenia algebraiczne

Powtórzenie

Sprawdzian 4

TRENING przed sprawdzianem

Posty na blogu:

Post nr 499 Wzory skróconego mnożenia w tabeli

Post nr 506 Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych

Post nr 508 Własności działań na liczbach całkowitych

 

Dział 5. Równania

 

Przykłady równań

5.1

Rozwiązywanie równań

5.2

Zadania tekstowe

5.3

Wielkości wprost proporcjonalne

5.4

Przekształcanie wzorów

5.5

Powtórzenie z działu 5.

Równania

Powtórzenie

Sprawdzian 5

TRENING przed sprawdzianem

Posty na blogu:

 

Dział 6. Wielokąty

 

Kąty w wielokątach

6.1

Pola wielokątów

6.2

Figury w układzie współrzędnych

6.3

Powtórzenie z działu 6.

Wielokąty

Powtórzenie

Sprawdzian 6

TRENING przed sprawdzianem

Posty na blogu:

Post nr 53 Liczba przekątnych w wielokącie wypukłym

Post nr 466 Jak wyznaczyć i obliczyć liczbę przekątnych w wielokącie wypukłym i wklęsłym

Post nr 509 Klasyfikacja czworokątów

Post nr 510 Figury w układzie współrzędnych

Post nr 511 Pola wielokątów - wzór Picka
Post nr 526 Geometria analityczna w zadaniach 

 

Dział 7. Potęgi

 

Potęgi liczb całkowitych

7.1

Potęgi o wykładniku naturalnym

7.2

Mnożenie i dzielenie potęg o tej samej podstawie

7.3

Potęga potęgi

7.4

Mnożenie i dzielenie potęg o tym samym wykładniku

7.5

Notacja wykładnicza

7.6

Działania na potęgach

7.7

Powtórzenie z działu 7.

Potęgi

Powtórzenie

Sprawdzian 7

TRENING przed sprawdzianem

Posty na blogu:

Post nr 95 Cyfra jedności liczby - potęgowanie potęgi

Post nr 521 Tablica z potęgami 
Post nr 527 Działania na potęgach 

Quizy, testy i gry matematyczne

 

K l a s a 8

Tematy i cele lekcji

Opracowanie własne: Robert Karolewski

Na podstawie: Matematyka, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018, Wydanie I

Autorzy: Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska

Numer ewidencyjny w wykazie:  832/5/2018

 

Dział 1. Liczby

 

Pierwiastek kwadratowy

1.1

Pierwiastek sześcienny

1.2

Pierwiastek z iloczynu i ilorazu

1.3

Działania na pierwiastkach

1.4

Powtórzenie z działu 1.

Pierwiastki

Powtórzenie

Sprawdzian 1

TRENING przed sprawdzianem

Posty na blogu:

Post nr 79 Dlaczego należy usuwać niewymierność z mianownika

Post nr 381 Wyłączanie czynnika przed znak pierwiastka

Post nr 454 Usuwanie niewymierności w mianownika
Pierwiastek kwadratowy - wartości 
Pierwiastek sześcienny - wartości 

Post nr 531 Działania na pierwiastkach

 

Dział 2. Twierdzenie Pitagorasa

 

Twierdzenie Pitagorasa

2.1

Przekątna kwadratu. Trójkąty o kątach 45°, 45°, 90°

2.2

Wysokość trójkąta równobocznego. Trójkąty o kątach 30°, 60°, 90°

2.3

Zastosowania twierdzenia Pitagorasa

2.4

Powtórzenie z działu 2.

Twierdzenie Pitagorasa

Powtórzenie

Sprawdzian 2

TRENING przed sprawdzianem

Posty na blogu:

Post nr 476 Wysokość wieży

Post nr 502 Trójkąt o kątach 90°, 60°, 30°

 

Dział 3. Graniastosłupy

 

Własności graniastosłupów

3.1

Pole powierzchni graniastosłupa

3.2

Objętość graniastosłupa

3.3

Odcinki i kąty w graniastosłupach

3.4

Powtórzenie z działu 3.

Graniastosłupy

Powtórzenie

Sprawdzian 3

TRENING przed sprawdzianem

Posty na blogu:

Post nr 523 Budowle z sześcianów i prostopadłościanów 
Post nr 524 Bryły przestrzenne i ich siatki
Post nr 533 Graniastosłupy

 

Dział 4. Ostrosłupy

 

Własności ostrosłupów

4.1

Pole powierzchni ostrosłupa

4.2

Objętość ostrosłupa

4.3

Odcinki i kąty w ostrosłupach

4.4

Powtórzenie z działu 4.

Ostrosłupy

Powtórzenie

Sprawdzian 4

TRENING przed sprawdzianem

Posty na blogu:
Post nr 524 Ostrosłupy

 

Dział 5. Statystyka i prawdopodobieństwo

 

Statystyka

5.1

Wprowadzenie do kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa

5.2

Powtórzenie z działu 5.

Statystyka i prawdopodobieństwo

Powtórzenie

Sprawdzian 5

TRENING przed sprawdzianem

Posty na blogu:

Post nr 46 Manipulowanie danymi statystycznymi

 

Dział 6. Powtórzenie

 

Liczby

6.1

Procenty

6.2

Wyrażenia algebraiczne

6.3

Równania

6.4

Potęgi

6.5

Pierwiastki

6.6

Figury płaskie

6.7

Graniastosłupy i ostrosłupy

6.8

Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa

6.9

Egzamin ósmoklasisty

Przykładowe arkusze ósmoklasisty z matematyki

Arkusze

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa

Strona

O egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019

Informator

O egzaminie ósmoklasisty w latach 2019-2021

Informator

OKE Poznań egzamin ósmoklasisty

Informator

Egzamin ósmoklasisty informator dla rodziców

Informator

Pomoce do nauki i VIDEO

Egzamin

Posty na blogu:

                                  Egzamin ósmoklasisty - kurs

Poniżej tematy, które nie obowiązują na egzaminie ósmoklasisty.

 

Dział 7. Koło i okrąg

 

Liczba π

7.1

Długość okręgu

7.2

Pole koła

7.3

Powtórzenie z działu 7.

Koło i okrąg

Powtórzenie

Sprawdzian 7

TRENING przed sprawdzianem

Posty na blogu:

Post nr 44 Liczba π

 

Dział 8. Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa

 

Kombinatoryka

8.1

Rachunek prawdopodobieństwa

8.2

Powtórzenie z działu 8.

Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa

Powtórzenie

Sprawdzian 6

TRENING przed sprawdzianem

Posty na blogu:

Post nr 529 Gra Papier, kamień, nożyce

                            

                             Dział 9. Symetrie

 

Symetria osiowa

9.1

Symetria środkowa

9.2

Symetralna odcinka i dwusieczna kąta

9.3

Powtórzenie z działu 9.

Symetrie

Powtórzenie

Sprawdzian 8

TRENING przed sprawdzianem

Posty na blogu:

Quizy, testy i gry matematyczne

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

WESPRZYJ BLOGA ZRZUTKĄ


Czytelniku, komentując nie każdy będzie mógł tu pisać co chce. 
Korzystanie z bloga oznacza akceptację Regulaminu.
Regulamin bloga
1. Myśl zanim coś napiszesz – zanim zechcesz skrytykować podane sposoby rozwiązania zadań zastanów się jak możesz z tego skorzystać. Niemniej niektóre wskazówki po Twojej modyfikacji mogą dobrze Ci służyć. Myśl samodzielnie.
2. Wskazówki mogą pomóc Ci zrozumieć matematykę.
3. Kopiując posty z bloga skorzystaj z przycisków udostępniania.
4. Wszystkie komentarze na blogu są moderowane przez autora bloga.
5. Korzystanie z bloga w całości jest nieodpłatne.