Tweety na temat @MinorMatematyka

Nowość! Snapchat: matematycznyswi

 Snapchat: matematycznyswi

Szukaj na tym blogu lub wpisz post nr 1-517

Podstawowa


Plan dydaktyczny
Szkoła podstawowa
Rok szkolny 2018/2019

Do każdego działu opracowałem cele lekcji, które są dostępne po kliknięciu na wybrany numer  1.1, 1.2 i tak dalej, powtórzenie. [Pozostałe w trakcie realizacji materiału]
Do powtórzenia lekcji z każdego działu są dodane wybrane
posty na blogu.
Pod nazwą Book GeoGebra dostępne są pomoce do lekcji, lekcji powtórzeniowych i wyprzedzających.

Klasa 4
Opracowanie własne: Robert Karolewski
Na podstawie: Matematyka, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017, Wydanie I
Autorzy: Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Agnieszka Gleirscher, Ewa Malicka, Ewa Pytlak
Numer ewidencyjny w wykazie:  832/1/2017
Dział 1. Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym
Zbieranie i prezentowanie danych
Rzymski system zapisu liczb
Obliczenia kalendarzowe
Obliczenia zegarowe
Liczby wielocyfrowe
Porównywanie liczb
Powtórzenie z działu 1.
Liczby naturalne                                           

Posty na blogu:
Dział 2. Działania na liczbach naturalnych
Kolejność wykonywania działań
Dodawanie w pamięci
Odejmowanie w pamięci
Mnożenie w pamięci
Dzielenie w pamięci
Dzielenie z resztą
Porównywanie liczb. Ile razy mniej? Ile razy więcej?
Porównywanie liczb. O ile, czy ile razy?
Powtórzenie z działu 2.
Działania na liczbach naturalnych               

Posty na blogu:
Dział 3. Proste i odcinki. Kąty. Koła i okręgi
Punkt, prosta, półprosta, odcinek
Odcinki w skali
Wzajemne położenie prostych
Kąty. Mierzenie kątów
Rodzaje kątów
Koło, okrąg
Powtórzenie z działu 3.
Proste i odcinki. Kąty. Koła i okręgi             

Posty na blogu:
Dział 4. Działania pisemne na liczbach naturalnych
Dodawanie pisemne I
Dodawanie pisemne II
Odejmowanie pisemne I
Odejmowanie pisemne II
Mnożenie pisemne
Dzielenie pisemne
Wyrażenia arytmetyczne
Powtórzenie z działu 4.
Działania pisemne na liczbach naturalnych

Posty na blogu:
Dział 5. Wielokąty
Wielokąty
Kwadrat, prostokąt
Pole powierzchni
Pole prostokąta
Powtórzenie z działu 5.
Wielokąty

Posty na blogu:
Dział 6. Ułamki zwykłe. Działania na ułamkach zwykłych
Ułamki zwykłe
Obliczanie ułamka liczby naturalnej
Porównywanie ułamków
Dodawanie i odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach
Liczby mieszane
Powtórzenie z działu 6.
Ułamki zwykłe

Posty na blogu:
Quizy matematyczne
Opracowanie własne: Robert Karolewski
Po kliknięciu na numer quizu, kliknij Live Game - x zamknij okno - otworzy się dostęp do tabliczki - wybierz ustawienia pytań - KONTYNUUJ - teraz otwórz stronę join.quizizz.com w telefonie lub nowym oknie - wpisz KOD GRY - START
Dodawanie pisemne bez przekroczenia progu dziesiątkowego 1
1
Dodawanie pisemne bez przekroczenia progu dziesiątkowego 2
2
Dodawanie pisemne bez przekroczenia progu dziesiątkowego 3
3
Pole kwadratu i prostokąta
4
Porównywanie ułamków
5
Milionerzy i inne quizy
Dział 1 Powtórzenie
1
Dział 2 Powtórzenie
2Klasa 5
Opracowanie własne: Robert Karolewski
Na podstawie: Matematyka, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018, Wydanie I
Autorzy: Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Ewa Malicka
Numer ewidencyjny w wykazie:  832/2/2018
Dział 1. Liczby naturalne i dziesiętne. Działania na liczbach naturalnych i dziesiętnych
Zastosowania matematyki w sytuacjach praktycznych
Dodawanie i odejmowanie pisemne – powtórzenie
Mnożenie i dzielenie pisemne – powtórzenie
Mnożenie pisemne liczb wielocyfrowych
Dzielenie pisemne liczb przez liczby wielocyfrowe
Wyrażenia arytmetyczne i zadania tekstowe I
Zamiana jednostek. Liczby dziesiętne
Dodawanie pisemne liczb dziesiętnych
Odejmowanie pisemne liczb dziesiętnych
Powtórzenie z działu 1.
Liczby naturalne i dziesiętne.
Działania na liczbach naturalnych i dziesiętnych

Posty na blogu:
Dział 2. Ułamki zwykłe. Działania na ułamkach zwykłych
Cechy podzielności przez 2, 5, 10, 100
Cecha podzielności przez 4
Cechy podzielności przez 3 i 9
Liczby pierwsze i złożone
Sprowadzanie ułamków zwykłych do wspólnego mianownika
Porównywanie ułamków zwykłych
Dodawanie ułamków zwykłych
Odejmowanie ułamków zwykłych
Działania na ułamkach zwykłych  
Powtórzenie z działu 2.
Ułamki zwykłe. Działania na ułamkach zwykłych

Posty na blogu:
Dział 3. Wielokąty
Klasyfikacja trójkątów. Własności trójkątów
Pole trójkąta
Klasyfikacja czworokątów. Własności czworokątów
Pole równoległoboku i rombu
Pole trapezu
Powtórzenie z działu 3.
Wielokąty

Posty na blogu:
Dział 4. Ułamki dziesiętne. Działania na ułamkach dziesiętnych
Mnożenie liczb dziesiętnych
Dzielenie liczb dziesiętnych
Wyrażenia arytmetyczne i zadania tekstowe II   
Powtórzenie z działu 4.
Ułamki dziesiętne. Działania na ułamkach dziesiętnych

Posty na blogu:
Dział 5. Figury geometryczne. Skala i plan. Bryły
Kąty wierzchołkowe i kąty przyległe
5.1
Plan, mapa, skala
5.2
Prostopadłościan, sześcian
5.3
Obliczanie upływu czasu
5.4
Powtórzenie z działu 5.
Figury geometryczne. Skala i plan. Bryły
Powtórzenie

Posty na blogu:
Quizy matematyczne
Opracowanie własne: Robert Karolewski
Po kliknięciu na numer quizu, kliknij Live Game - x zamknij okno - otworzy się dostęp do tabliczki - wybierz ustawienia pytań - KONTYNUUJ - teraz otwórz stronę join.quizizz.com w telefonie lub nowym oknie - wpisz KOD GRY - STARTKlasa 7
Opracowanie własne: Robert Karolewski
Na podstawie: Matematyka, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017, Wydanie I
Autorzy: Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska
Numer ewidencyjny w wykazie:  832/4/2017
Dział 1. Liczby
Rzymski sposób zapisu liczb
Liczby pierwsze i złożone. Dzielenie z resztą
Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. Ułamki okresowe
Zaokrąglanie liczb
Własności działań                                      
Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
Wyrażenia arytmetyczne i ich szacowanie
Odległości na osi liczbowej
Powtórzenie z działu 1.
Liczby

Posty na blogu:
Dział 2. Procenty
Ułamki i procenty
Obliczanie procentu danej liczby
Obliczanie, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba
Obliczanie liczby, gdy dany jest procent
Obliczenia procentowe
Diagramy procentowe
Powtórzenie z działu 2.
Procenty

Posty na blogu:
Dział 3. Trójkąty
Kąty
Trójkąty. Przystawanie trójkątów
Powtórzenie z działu 3.
Trójkąty

Posty na blogu:
Dział 4. Wyrażenia algebraiczne
Przykłady wyrażeń algebraicznych
Wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych
Redukcja wyrazów podobnych
Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych
Mnożenie sum algebraicznych przez jednomiany
Mnożenie sum algebraicznych
Powtórzenie z działu 4.
Wyrażenia algebraiczne

Posty na blogu:
Dział 5. Równania
Przykłady równań
Rozwiązywanie równań
Zadania tekstowe
Wielkości wprost proporcjonalne
Przekształcanie wzorów
Powtórzenie z działu 5.
Równania

Posty na blogu:
Dział 6. Wielokąty
Kąty w wielokątach
Pola wielokątów
Figury w układzie współrzędnych
Powtórzenie z działu 6.
Wielokąty

Posty na blogu:
Dział 7. Potęgi
Potęgi liczb całkowitych
Potęgi o wykładniku naturalnym
Mnożenie i dzielenie potęg o tej samej podstawie
Potęga potęgi
Mnożenie i dzielenie potęg o tym samym wykładniku
Notacja wykładnicza
Działania na potęgach
Powtórzenie z działu 7.
Potęgi

Posty na blogu:
Quizy matematyczne
Opracowanie własne: Robert Karolewski
Po kliknięciu na numer quizu, kliknij Live Game - x zamknij okno - otworzy się dostęp do tabliczki - wybierz ustawienia pytań - KONTYNUUJ - teraz otwórz stronę join.quizizz.com w telefonie lub nowym oknie - wpisz KOD GRY - START
Procenty 1 [Temat 2.1, 2.2]
1
Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych 1
2
Dodawanie i odejmowanie liczb całkowitych 2
3
Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych 1
4
Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych 2
5
Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych 3
6
Dział 7 Powtórzenie 1
7
Dział 7 Powtórzenie 2
8
Dział 7 Powtórzenie 3
9
Milionerzy
Własności działań na liczbach całkowitych
1
Zamiana jednostek powierzchni
2
Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych 1
3
Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych 2
4


Klasa 8
Opracowanie własne: Robert Karolewski
Na podstawie: Matematyka, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018, Wydanie I
Autorzy: Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska
Numer ewidencyjny w wykazie:  832/5/2018
Dział 1. Liczby
Pierwiastek kwadratowy
Pierwiastek sześcienny
Pierwiastek z iloczynu i ilorazu
Działania na pierwiastkach
Powtórzenie z działu 1.
Pierwiastki

Posty na blogu:
Dział 2. Twierdzenie Pitagorasa
Twierdzenie Pitagorasa
Przekątna kwadratu. Trójkąty o kątach 45°, 45°, 90°
Wysokość trójkąta równobocznego. Trójkąty o kątach 30°, 60°, 90°
Zastosowania twierdzenia Pitagorasa
Powtórzenie z działu 2.
Twierdzenie Pitagorasa

Posty na blogu:
Dział 3. Graniastosłupy
Własności graniastosłupów
Pole powierzchni graniastosłupa
Objętość graniastosłupa
Odcinki i kąty w graniastosłupach
Powtórzenie z działu 3.
Graniastosłupy

Posty na blogu:
Dział 4. Ostrosłupy
Własności ostrosłupów
Pole powierzchni ostrosłupa
Objętość ostrosłupa
Odcinki i kąty w ostrosłupach
Powtórzenie z działu 4.
Ostrosłupy

Posty na blogu:
Dział 5. Statystyka i prawdopodobieństwo
Statystyka
Wprowadzenie do kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa
Powtórzenie z działu 5.
Statystyka i prawdopodobieństwo

Posty na blogu:
Dział 6. Powtórzenie
Liczby
6.1
Procenty
6.2
Wyrażenia algebraiczne
6.3
Równania
6.4
Potęgi
6.5
Pierwiastki
6.6
Figury płaskie
6.7
Graniastosłupy i ostrosłupy
6.8
Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa
6.9
Powtórzenie z działu 6.
Powtórzenie
Powtórzenie
Egzamin ósmoklasisty
Przykładowe arkusze ósmoklasisty z matematyki
Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa
O egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019
O egzaminie ósmoklasisty w latach 2019-2021
Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020
OKE Poznań egzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty informator dla rodziców

Book GeoGebra
Posty na blogu:
Poniżej tematy, które nie obowiązują na egzaminie ósmoklasisty.
Dział 7. Koło i okrąg
Liczba π
Długość okręgu
Pole koła
Powtórzenie z działu 7.
Koło i okrąg

Posty na blogu:
Dział 8. Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa
Kombinatoryka
Rachunek prawdopodobieństwa
Powtórzenie z działu 8.
Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa

Posty na blogu:
Dział 9. Symetrie
Symetria osiowa
Symetria środkowa
Symetralna odcinka i dwusieczna kąta
Powtórzenie z działu 9.
Symetrie

Posty na blogu:
Quizy matematyczne
Opracowanie własne: Robert Karolewski
Po kliknięciu na numer quizu, kliknij Live Game - x zamknij okno - otworzy się dostęp do tabliczki - wybierz ustawienia pytań - KONTYNUUJ - teraz otwórz stronę join.quizizz.com w telefonie lub nowym oknie - wpisz KOD GRY - START
Dział 1 Powtórzenie
1
Dział 2 Powtórzenie
2
Dział 8 Powtórzenie
3

Quizy matematyczne
Opracowanie własne: Robert Karolewski
Po kliknięciu na numer quizu, kliknij Live Game - x zamknij okno - otworzy się dostęp do tabliczki - wybierz ustawienia pytań - KONTYNUUJ - teraz otwórz stronę join.quizizz.com w telefonie lub nowym oknie - wpisz KOD GRY - START
Mistrz Tabliczki Mnożenia - 10 przykładów
1
Mistrz Tabliczki Mnożenia - 20 przykładów
2
Mistrz Tabliczki Mnożenia - 45 przykładów
3
Mistrz Tabliczki Mnożenia - 90 przykładów
4
Mistrz Tabliczki Mnożenia 1 - 135 przykładów
5
Mistrz Tabliczki Mnożenia 2 - 135 przykładów
6
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Regulamin bloga

Czytelniku, miło kiedy komentujesz posty. Chętnie zapoznam się także z innym Twoim punktem widzenia w podanym rozwiązaniu zadania. Jednak, aby ten blog stanowił dla Czytelników pewną wartość, nie mogę pozwolić, żeby każdy mógł tu pisać co tylko chce.

Blog wymaga wiele czasu pracy, godzin pracy, których nie widać i jako jego autor chcę się na nim dobrze czuć.
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z bloga www.matematyczny-swiat.pl. Korzystanie z bloga oznacza akceptację Regulaminu.$1

Sprawy organizacyjne

1. Jeżeli uważasz, że w jakimś temacie czujesz się bardziej kompetentny, to napisz jak to wygląda z Twojego punktu widzenia.

2. Myśl zanim coś napiszesz – zanim zechcesz skrytykować moje sposoby rozwiązania zadań zastanów się jak możesz z tego skorzystać. Jeszcze raz – nie twierdzę, że wszystko co napiszę będzie dla Ciebie pomocne. Niemniej niektóre wskazówki po Twojej modyfikacji mogą dobrze Ci służyć. Myśl samodzielnie.

3. Ten blog to miejsce, w którym publikuję wskazówki, które mogą pomóc Czytelnikom zrozumieć i nauczyć się rozwiązywać zadania matematyczne.

4. Dozwolone jest kopiowanie zdjęć z bloga na portale społecznościowe lub inne blogi z bezwzględnym podaniem aktywnego linka do bloga. Niedozwolone jest kopiowanie zdjęć i treści bez podania aktywnego linka.

5. Pamiętaj, żeby w ramach kopiowania zdjęć z bloga korzystać z przycisków udostępniania dostępnych w postach na blogu.

6. Zdjęcia w postach na blogu są mojego autorstwa i własnością intelektualną, a zdjęcia kopiowane na mój blog są zawsze z podaniem źródła.

7. Blog posiada jednego autora. Autorem bloga jest Robert Karolewski.

8. Zabrania się, przerabiania, przystosowywania, usuwania logotypu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w zdjęciach na potrzeby własnej publikacji i przypisywanie im autorstwa. Dopuszczalne jest na własne potrzeby bez ich publikacji.

9. Wszystkie zdjęcia na blogu mojego autorstwa zawierają logotyp Minor Matematyczny Świat.
10. Przykłady w zadaniach prezentowane na blogu są przygotowane przeze mnie i moją własnością intelektualną. Na blogu również dostępne są przykładowe zadania z jakimi można spotkać się na różnym poziomie nauczania.
11. Rozwiązania wszystkich zadań z arkuszy maturalnych posiadają logotyp wobec tego, że są to moje przykładowe odpowiedzi.

12. Niniejszy regulamin obowiązuje również na wszystkich moich portalach społecznościowych.

13. Korzystanie z bloga w całości jest nieodpłatne i dostępne dla wszystkich Czytelników.


$2

Komentarze

14. Wszystkie komentarze na blogu są publikowane automatycznie i moderowane przez autora bloga.

a) Jeśli komentarze są obraźliwe zarówno w stosunku do mnie jak i do innych Czytelników, to zostaną usunięte lub ukryte.

b) Jeśli komentarze są niezwiązane z tematem wpisu, to zostaną usunięte lub ukryte.

c). Jeśli komentarze są spamem. Za spam uznaję linki do innych stron, podpisywanie się adresem www, dodawanie adresu strony pod komentarzem, reklama, to zostaną usunięte lub ukryte.


Osoby, które nie będą stosowały się do powyższych zasad $2 mają gwarancję, że ich komentarz pojawi się chwilę na blogu. W skrajnych przypadkach Twoje konto zostanie zablokowane.