Tweety na temat @MinorMatematyka

Snapchat: matematycznyswi

 Snapchat: matematycznyswi

Szukaj na tym blogu lub wpisz post nr 1-528

Podstawowa


Plan dydaktyczny
Szkoła podstawowa
Rok szkolny 2019/2020

Do każdego działu opracowałem:
* cele lekcji, które są dostępne po kliknięciu na wybrany numer  1.1,... i
powtórzenie
* do powtórzenia lekcji z każdego działu są dodane wybrane
posty na blogu
* pod nazwą Book GeoGebra dostępne są pomoce do lekcji, lekcji powtórzeniowych i wyprzedzających przygotowane w GeoGebrze
* dostępne są także treningi przed sprawdzianem - sprawdzian (można pobrać, wydrukować i rozwiązać)
* pomoce do nauki
* VIDEO do lekcji autora Pistacja.tv.


Quizy, testy i gry matematyczne
dostępne na blogu
117


K l a s a 4
Opracowanie własne: Robert Karolewski
Na podstawie: Matematyka, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017, Wydanie I
Autorzy: Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Agnieszka Gleirscher, Ewa Malicka, Ewa Pytlak
Numer ewidencyjny w wykazie:  832/1/2017
Dział 1. Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym
Zbieranie i prezentowanie danych
Rzymski system zapisu liczb
Obliczenia kalendarzowe
Obliczenia zegarowe
Liczby wielocyfrowe
Porównywanie liczb
Powtórzenie z działu 1.
Liczby naturalne                                           
TRENING przed sprawdzianem
Aplety w GeoGebrze
Pomoce do nauki i VIDEO
Dział 2. Działania na liczbach naturalnych
Kolejność wykonywania działań
Dodawanie w pamięci
Odejmowanie w pamięci
Mnożenie w pamięci
Dzielenie w pamięci
Dzielenie z resztą
Porównywanie liczb. Ile razy mniej? Ile razy więcej?
Porównywanie liczb. O ile, czy ile razy?
Powtórzenie z działu 2.
Działania na liczbach naturalnych               
TRENING przed sprawdzianem
Aplety w GeoGebrze
Pomoce do nauki i VIDEO
Posty na blogu:
Dział 3. Proste i odcinki. Kąty. Koła i okręgi
Punkt, prosta, półprosta, odcinek
Odcinki w skali
Wzajemne położenie prostych
Kąty. Mierzenie kątów
Rodzaje kątów
Koło, okrąg
Powtórzenie z działu 3.
Proste i odcinki. Kąty. Koła i okręgi             
TRENING przed sprawdzianem
Aplety w GeoGebrze
Pomoce do nauki i VIDEO
Posty na blogu:
Dział 4. Działania pisemne na liczbach naturalnych
Dodawanie pisemne I
Dodawanie pisemne II
Odejmowanie pisemne I
Odejmowanie pisemne II
Mnożenie pisemne
Dzielenie pisemne
Wyrażenia arytmetyczne
Powtórzenie z działu 4.
Działania pisemne na liczbach naturalnych
TRENING przed sprawdzianem
Aplety w GeoGebrze
Pomoce do nauki i VIDEO
Posty na blogu:
Dział 5. Wielokąty
Wielokąty
Kwadrat, prostokąt
Pole powierzchni
Pole prostokąta
Powtórzenie z działu 5.
Wielokąty
TRENING przed sprawdzianem
Rozwiązane zadania z podręcznika WSiP
Aplety w GeoGebrze
Pomoce do nauki i VIDEO
Posty na blogu:
Dział 6. Ułamki zwykłe. Działania na ułamkach zwykłych
Ułamki zwykłe
Obliczanie ułamka liczby naturalnej
Porównywanie ułamków
Dodawanie i odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach
Liczby mieszane
Powtórzenie z działu 6.
Ułamki zwykłe
TRENING przed sprawdzianem
Rozwiązane zadania z podręcznika WSiP
Aplety w GeoGebrze
Pomoce do nauki i VIDEO
Posty na blogu:


K l a s a 5
Opracowanie własne: Robert Karolewski
Na podstawie: Matematyka, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018, Wydanie I
Autorzy: Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Ewa Malicka
Numer ewidencyjny w wykazie:  832/2/2018
Dział 1. Liczby naturalne i dziesiętne. Działania na liczbach naturalnych i dziesiętnych
Zastosowania matematyki w sytuacjach praktycznych
Dodawanie i odejmowanie pisemne – powtórzenie
Mnożenie i dzielenie pisemne – powtórzenie
Mnożenie pisemne liczb wielocyfrowych
Dzielenie pisemne liczb przez liczby wielocyfrowe
Wyrażenia arytmetyczne i zadania tekstowe I
Zamiana jednostek. Liczby dziesiętne
Dodawanie pisemne liczb dziesiętnych
Odejmowanie pisemne liczb dziesiętnych
Powtórzenie z działu 1.
Liczby naturalne i dziesiętne.
Działania na liczbach naturalnych i dziesiętnych
TRENING przed sprawdzianem
Aplety w GeoGebrze
Pomoce do nauki i VIDEO
Posty na blogu:
Dział 2. Ułamki zwykłe. Działania na ułamkach zwykłych
Cechy podzielności przez 2, 5, 10, 100
Cecha podzielności przez 4
Cechy podzielności przez 3 i 9
Liczby pierwsze i złożone
Sprowadzanie ułamków zwykłych do wspólnego mianownika
Porównywanie ułamków zwykłych
Dodawanie ułamków zwykłych
Odejmowanie ułamków zwykłych
Działania na ułamkach zwykłych  
Powtórzenie z działu 2.
Ułamki zwykłe. Działania na ułamkach zwykłych
TRENING przed sprawdzianem
Aplety w GeoGebrze
Pomoce do nauki i VIDEO
Posty na blogu:
Dział 3. Wielokąty
Klasyfikacja trójkątów. Własności trójkątów
Pole trójkąta
Klasyfikacja czworokątów. Własności czworokątów
Pole równoległoboku i rombu
Pole trapezu
Powtórzenie z działu 3.
Wielokąty
TRENING przed sprawdzianem
Aplety w GeoGebrze
Pomoce do nauki i VIDEO
Posty na blogu:
Dział 4. Ułamki dziesiętne. Działania na ułamkach dziesiętnych
Mnożenie liczb dziesiętnych
Dzielenie liczb dziesiętnych
Wyrażenia arytmetyczne i zadania tekstowe II   
Powtórzenie z działu 4.
Ułamki dziesiętne. Działania na ułamkach dziesiętnych
TRENING przed sprawdzianem
Rozwiązane zadania z podręcznika WSiP
Aplety w GeoGebrze
Pomoce do nauki i VIDEO
Posty na blogu:
Dział 5. Figury geometryczne. Skala i plan. Bryły
Kąty wierzchołkowe i kąty przyległe
Plan, mapa, skala
Prostopadłościan, sześcian
Obliczanie upływu czasu
Powtórzenie z działu 5.
Figury geometryczne. Skala i plan. Bryły
TRENING przed sprawdzianem
Rozwiązane zadania z podręcznika WSiP
Aplety w GeoGebrze
Pomoce do nauki i VIDEO
Posty na blogu:

K l a s a 6
Opracowanie własne: Robert Karolewski
Na podstawie: Matematyka, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2019, Wydanie I
Autorzy: Anna Dubiecka, Barbara Dubiecka-Kruk, Tomasz Malicki, Piotr Piskorski
Numer ewidencyjny w wykazie:  832/3/2019
Dział 1. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
Dostrzeganie prawidłowości dotyczących liczb
Mnożenie ułamków zwykłych
Dzielenie ułamków zwykłych
Działania na ułamkach zwykłych
Działania na liczbach dziesiętnych
Obliczanie ułamka liczby
Liczby dziesiętne a liczby mieszane. Zaokrąglanie liczb
Działania na liczbach I
Powtórzenie z działu 1.
Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
TRENING przed sprawdzianem
Aplety w GeoGebrze
Pomoce do nauki i VIDEO
Posty na blogu:
Dział 2. Procenty. Liczby całkowite
Procent liczby
Odczytywanie danych przedstawionych graficznie
Liczby ujemne
Działania na liczbach II
Działania na liczbach III
Powtórzenie z działu 2.
Procenty. Liczby całkowite
TRENING przed sprawdzianem
Aplety w GeoGebrze
Pomoce do nauki i VIDEO
Posty na blogu:
Dział 3. Bryły
Obliczanie pól wielokątów
Zamiana jednostek pola
Pole powierzchni prostopadłościanu
Objętość prostopadłościanu
Zamiana jednostek objętości
Rozpoznawanie i nazywanie brył
Powtórzenie z działu 3.
Bryły
TRENING przed sprawdzianem
Aplety w GeoGebrze
Pomoce do nauki i VIDEO
Posty na blogu:
Dział 4. Wyrażenia algebraiczne
Rozwiązywanie zadań tekstowych
Korzystanie ze wzorów
Prędkość, droga, czas
Wyrażenia algebraiczne. Równania
Rozwiązywanie równań
Powtórzenie z działu 4.
Wyrażenia algebraiczne
TRENING przed sprawdzianem
Rozwiązane zadania z podręcznika WSiP
Aplety w GeoGebrze
Pomoce do nauki i VIDEO
Posty na blogu:
Dział 5. Konstrukcje geometryczne
Konstrukcja trójkąta
Konstrukcja kąta
Aplety w GeoGebrze
Pomoce do nauki i VIDEO
Posty na blogu:
Co wiem i umiem?
Liczby i działania na liczbach
Elementy algebry
Figury płaskie
Bryły
Zadania tekstowe
Aplety w GeoGebrze
Pomoce do nauki i VIDEO

K l a s a 7
Opracowanie własne: Robert Karolewski
Na podstawie: Matematyka, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2017, Wydanie I
Autorzy: Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska
Numer ewidencyjny w wykazie:  832/4/2017
Dział 1. Liczby
Rzymski sposób zapisu liczb
Liczby pierwsze i złożone. Dzielenie z resztą
Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. Ułamki okresowe
Zaokrąglanie liczb
Własności działań                                      
Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
Wyrażenia arytmetyczne i ich szacowanie
Odległości na osi liczbowej
Powtórzenie z działu 1.
Liczby
TRENING przed sprawdzianem
Aplety w GeoGebrze
Pomoce do nauki i VIDEO
Posty na blogu:
Dział 2. Procenty
Ułamki i procenty
Obliczanie procentu danej liczby
Obliczanie, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba
Obliczanie liczby, gdy dany jest procent
Obliczenia procentowe
Diagramy procentowe
Powtórzenie z działu 2.
Procenty
TRENING przed sprawdzianem
Aplety w GeoGebrze
Pomoce do nauki i VIDEO
Posty na blogu:
Dział 3. Trójkąty
Kąty
Trójkąty. Przystawanie trójkątów
Powtórzenie z działu 3.
Trójkąty
TRENING przed sprawdzianem
Aplety w GeoGebrze
Pomoce do nauki i VIDEO
Posty na blogu:
Dział 4. Wyrażenia algebraiczne
Przykłady wyrażeń algebraicznych
Wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych
Redukcja wyrazów podobnych
Dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych
Mnożenie sum algebraicznych przez jednomiany
Mnożenie sum algebraicznych
Powtórzenie z działu 4.
Wyrażenia algebraiczne
TRENING przed sprawdzianem

Pomoce do nauki i VIDEO
Posty na blogu:
Dział 5. Równania
Przykłady równań
Rozwiązywanie równań
Zadania tekstowe
Wielkości wprost proporcjonalne
Przekształcanie wzorów
Powtórzenie z działu 5.
Równania
TRENING przed sprawdzianem
Aplety w GeoGebrze
Pomoce do nauki i VIDEO
Posty na blogu:
Dział 6. Wielokąty
Kąty w wielokątach
Pola wielokątów
Figury w układzie współrzędnych
Powtórzenie z działu 6.
Wielokąty
TRENING przed sprawdzianem
Rozwiązane zadania z podręcznika WSiP
Aplety w GeoGebrze
Pomoce do nauki i VIDEO
Posty na blogu:
Dział 7. Potęgi
Potęgi liczb całkowitych
Potęgi o wykładniku naturalnym
Mnożenie i dzielenie potęg o tej samej podstawie
Potęga potęgi
Mnożenie i dzielenie potęg o tym samym wykładniku
Notacja wykładnicza
Działania na potęgach
Powtórzenie z działu 7.
Potęgi
TRENING przed sprawdzianem
Rozwiązane zadania z podręcznika WSiP
Aplety w GeoGebrze
Pomoce do nauki i VIDEO
Posty na blogu:

K l a s a 8
Opracowanie własne: Robert Karolewski
Na podstawie: Matematyka, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2018, Wydanie I
Autorzy: Adam Makowski, Tomasz Masłowski, Anna Toruńska
Numer ewidencyjny w wykazie:  832/5/2018
Dział 1. Liczby
Pierwiastek kwadratowy
Pierwiastek sześcienny
Pierwiastek z iloczynu i ilorazu
Działania na pierwiastkach
Powtórzenie z działu 1.
Pierwiastki
TRENING przed sprawdzianem
Aplety w GeoGebrze
Pomoce do nauki i VIDEO
Posty na blogu:
Dział 2. Twierdzenie Pitagorasa
Twierdzenie Pitagorasa
Przekątna kwadratu. Trójkąty o kątach 45°, 45°, 90°
Wysokość trójkąta równobocznego. Trójkąty o kątach 30°, 60°, 90°
Zastosowania twierdzenia Pitagorasa
Powtórzenie z działu 2.
Twierdzenie Pitagorasa
TRENING przed sprawdzianem
Aplety w GeoGebrze
Pomoce do nauki i VIDEO
Posty na blogu:
Dział 3. Graniastosłupy
Własności graniastosłupów
Pole powierzchni graniastosłupa
Objętość graniastosłupa
Odcinki i kąty w graniastosłupach
Powtórzenie z działu 3.
Graniastosłupy
TRENING przed sprawdzianem
Aplety w GeoGebrze
Pomoce do nauki i VIDEO
Posty na blogu:
Dział 4. Ostrosłupy
Własności ostrosłupów
Pole powierzchni ostrosłupa
Objętość ostrosłupa
Odcinki i kąty w ostrosłupach
Powtórzenie z działu 4.
Ostrosłupy
TRENING przed sprawdzianem
Aplety w GeoGebrze
Pomoce do nauki i VIDEO
Posty na blogu:
Dział 5. Statystyka i prawdopodobieństwo
Statystyka
Wprowadzenie do kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa
Powtórzenie z działu 5.
Statystyka i prawdopodobieństwo
TRENING przed sprawdzianem
Aplety w GeoGebrze
Pomoce do nauki i VIDEO
Posty na blogu:
Dział 6. Powtórzenie
Liczby
Procenty
Wyrażenia algebraiczne
Równania
Potęgi
Rozwiązane zadania z podręcznika WSiP
Pierwiastki
Rozwiązane zadania z podręcznika WSiP
Figury płaskie
Graniastosłupy i ostrosłupy
Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa
Pomoce do nauki i VIDEO
Egzamin ósmoklasisty
Przykładowe arkusze ósmoklasisty z matematyki
Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa
O egzaminie ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019
O egzaminie ósmoklasisty w latach 2019-2021
Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020
OKE Poznań egzamin ósmoklasisty
Egzamin ósmoklasisty informator dla rodziców

Book GeoGebra
Posty na blogu:
Poniżej tematy, które nie obowiązują na egzaminie ósmoklasisty.
Dział 7. Koło i okrąg
Liczba π
Długość okręgu
Pole koła
Powtórzenie z działu 7.
Koło i okrąg
TRENING przed sprawdzianem
Rozwiązane zadania z podręcznika WSiP
Aplety w GeoGebrze
Pomoce do nauki i VIDEO
Posty na blogu:
Dział 8. Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa
Kombinatoryka
Rachunek prawdopodobieństwa
Powtórzenie z działu 8.
Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa
TRENING przed sprawdzianem
Rozwiązane zadania z podręcznika WSiP
Aplety w GeoGebrze
Pomoce do nauki i VIDEO
Posty na blogu:
Dział 9. Symetrie
Symetria osiowa
Symetria środkowa
Symetralna odcinka i dwusieczna kąta
Powtórzenie z działu 9.
Symetrie
TRENING przed sprawdzianem
Rozwiązane zadania z podręcznika WSiP
Aplety w GeoGebrze
Pomoce do nauki i VIDEO
Posty na blogu:
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Regulamin bloga

Czytelniku, miło kiedy komentujesz posty. Chętnie zapoznam się także z innym Twoim punktem widzenia w podanym rozwiązaniu zadania. Jednak, aby ten blog stanowił dla Czytelników pewną wartość, nie mogę pozwolić, żeby każdy mógł tu pisać co tylko chce.

Blog wymaga wiele czasu pracy, godzin pracy, których nie widać i jako jego autor chcę się na nim dobrze czuć.
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z bloga www.matematyczny-swiat.pl. Korzystanie z bloga oznacza akceptację Regulaminu.$1

Sprawy organizacyjne

1. Jeżeli uważasz, że w jakimś temacie czujesz się bardziej kompetentny, to napisz jak to wygląda z Twojego punktu widzenia.

2. Myśl zanim coś napiszesz – zanim zechcesz skrytykować moje sposoby rozwiązania zadań zastanów się jak możesz z tego skorzystać. Jeszcze raz – nie twierdzę, że wszystko co napiszę będzie dla Ciebie pomocne. Niemniej niektóre wskazówki po Twojej modyfikacji mogą dobrze Ci służyć. Myśl samodzielnie.

3. Ten blog to miejsce, w którym publikuję wskazówki, które mogą pomóc Czytelnikom zrozumieć i nauczyć się rozwiązywać zadania matematyczne.

4. Dozwolone jest kopiowanie zdjęć z bloga na portale społecznościowe lub inne blogi z bezwzględnym podaniem aktywnego linka do bloga. Niedozwolone jest kopiowanie zdjęć i treści bez podania aktywnego linka.

5. Pamiętaj, żeby w ramach kopiowania zdjęć z bloga korzystać z przycisków udostępniania dostępnych w postach na blogu.

6. Zdjęcia w postach na blogu są mojego autorstwa i własnością intelektualną, a zdjęcia kopiowane na mój blog są zawsze z podaniem źródła.

7. Blog posiada jednego autora. Autorem bloga jest Robert Karolewski.

8. Zabrania się, przerabiania, przystosowywania, usuwania logotypu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w zdjęciach na potrzeby własnej publikacji i przypisywanie im autorstwa. Dopuszczalne jest na własne potrzeby bez ich publikacji.

9. Wszystkie zdjęcia na blogu mojego autorstwa zawierają logotyp Minor Matematyczny Świat.
10. Przykłady w zadaniach prezentowane na blogu są przygotowane przeze mnie i moją własnością intelektualną. Na blogu również dostępne są przykładowe zadania z jakimi można spotkać się na różnym poziomie nauczania.
11. Rozwiązania wszystkich zadań z arkuszy maturalnych posiadają logotyp wobec tego, że są to moje przykładowe odpowiedzi.

12. Niniejszy regulamin obowiązuje również na wszystkich moich portalach społecznościowych.

13. Korzystanie z bloga w całości jest nieodpłatne i dostępne dla wszystkich Czytelników.


$2

Komentarze

14. Wszystkie komentarze na blogu są publikowane automatycznie i moderowane przez autora bloga.

a) Jeśli komentarze są obraźliwe zarówno w stosunku do mnie jak i do innych Czytelników, to zostaną usunięte lub ukryte.

b) Jeśli komentarze są niezwiązane z tematem wpisu, to zostaną usunięte lub ukryte.

c). Jeśli komentarze są spamem. Za spam uznaję linki do innych stron, podpisywanie się adresem www, dodawanie adresu strony pod komentarzem, reklama, to zostaną usunięte lub ukryte.


Osoby, które nie będą stosowały się do powyższych zasad $2 mają gwarancję, że ich komentarz pojawi się chwilę na blogu. W skrajnych przypadkach Twoje konto zostanie zablokowane.