Tweety na temat @MinorMatematyka

Pomoce dla klasy

Szukaj na tym blogu lub wpisz post nr 1-535

Rozwiązanie zadań - arkusz maturalny z matematyki poziom podstawowy - egzamin poprawkowy 27.08.2013 r.

Rozwiązanie zadań z arkusza maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym - Egzamin poprawkowy 27.08.2013 r.

Zadanie 1.
Wskaż rysunek, na którym przedstawiony  jest zbiór rozwiązań nierówności  2(3-x)>x
Zadanie 2.
Gdy od 17% liczby 21 odejmiemy 21% liczby 17, to otrzymamy.

Zadanie 3.
Liczba [53·25]:50,5  jest równa
Zadanie 4.
Rozwiązanie układu {3x-5y=0 i 2x-y=14} jest para liczb (x, y) takich, że:
Zadanie 5.
Funkcja f określona jest wzorem f(x)= 2x : [x-1] dla  x≠1. Wartość funkcji f dla argumentu x=2 jest równa
Zadanie 6.
Liczby rzeczywiste a, b, c spełniają warunki a+b=3, b+c=4, i c+a=5. Wtedy suma a+b+c jest równa
Zadanie 7.
Prostą równoległą do prostej o równaniu y=2/3x-4/3 jest prosta opisana równaniem
Zadanie 8.
Dla każdych liczb rzeczywistych a, b wyrażenie a-b+ab-1 jest równe
Zadanie 9.
Wierzchołek paraboli o równaniu y=(x-1)2+2c leży na prostej o równaniu y=6. Wtedy
Zadanie 10.
Liczba log_2(100)-log_2(50) jest równa
Zadanie 11.
Wielomian W(x)=(3x2-2)2 jest równy wielomianowi
Zadanie 12.
Z prostokąta ABCD o obwodzie 30  wycięto trójkąt równoboczny AOD o obwodzie 15 (tak jak na rysunku). Obwód zacieniowanej figury jest równy
Zadanie 13.
Liczby 3x-4, 8, 2 w podanej kolejności są pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu geometrycznego. Wtedy
Zadanie 14.
Punkt S=(4, 1) jest środkiem odcinka AB, gdzie A=(a, 0) i B=(a+3, 2). Zatem
Zadanie 15.
Ile jest wszystkich liczb naturalnych trzycyfrowych podzielnych przez 5?
Zadanie 16.
Punkt O jest środkiem okręgu o średnicy AB (tak jak na rysunku). Kąt ά ma miarę
Zadanie 17.
Najdłuższa przekątna sześciokąta foremnego ma długość 8. Wówczas pole koła opisanego na tym sześciokącie jest równe
Zadanie 18.
Pole równoległoboku o bokach 4 i 12 oraz kącie ostrym 30° jest równe
Zadanie 19.
Liczba wszystkich krawędzi graniastosłupa jest równa 24. Wtedy liczba wszystkich jego wierzchołków jest równa
Zadanie 20.
Objętość walca o wysokości 8 jest równa 72П. Promień podstawy walca jest równy
 
Zadanie 21.
Liczby 7, a, 49 w podanej kolejności tworzą ciąg arytmetyczny. Wtedy a jest równe
Zadanie 22.
Ciąg (an) jest określony wzorem an=n2-n dla n≥1. Który wyraz tego ciągu jest równy 6?
Zadanie 23.
Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostką do gry. Prawdopodobieństwo dwukrotnego otrzymania pięciu oczek jest równe
Zadanie 24.
Kąt  ά jest ostry i sinά=30,5:3. Wtedy wartość wyrażenia 2cosά-1 jest równa


Zadanie 25.
Na rysunku przedstawiono wykres funkcji y=f(x). Największa wartość funkcji f w przedziale <-1, 1> jest równa
Zadanie 26.
Rozwiąż nierówność 3x-x2≥0
Zadanie 27.
Rozwiąż równanie x3-6x2-12x+72=0
Zadanie 28.
Kąt ά jest ostry i tgά=2. oblicz [sinά-cosά]:[sinά+cosά]
Zadanie 29.
W tabeli zestawiono oceny z matematyki uczniów klasy 3A na koniec semestru. Średnia arytmetyczna tych ocen jest równa 3,6. Oblicz liczbę x ocen bardzo dobrych (5) z matematyki wystawionych na koniec semestru w tej klasie.
Zadanie 30.
Uzasadnij, że jeżeli a jest liczbą rzeczywistą różną od zera i a+1/a=3, to a2+1/a2=7
Zadanie 31.
Długość krawędzi sześcianu jest o 2 krótsza od długości jego przekątnej. Oblicz długość przekątnej tego sześcianu.
Zadanie 32.
Dane są dwie prostokątne działki. Działka pierwsza ma powierzchnię równą 6.000 m2. Działka druga ma wymiary większe od wymiarów pierwszej działki o 10 m i 15 m oraz powierzchnię większą o 2.250 m2. Oblicz wymiary pierwszej działki.
Zadanie 33.
Punkty A=(-1, -5), B=(3, -1) i C=(2, 4) są kolejnymi wierzchołkami równoległoboku ABCD. Oblicz pole tego równoległoboku.
Zadanie 34.
Objętość ostrosłupa prawidłowego trójkątnego ABCS (tak jak na rysunku) jest równa 72, a promień okręgu wpisanego w podstawę ABC tego ostrosłupa jest równy 2. Oblicz tangens kąta między wysokością tego ostrosłupa i jego ścianą boczną.Źródło: cke.edu.pl
Zadania pobrano z arkusza poprawkowej matury z matematyki na poziomie podstawowym  w celu podania przykładowych odpowiedzi. Zadania opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Egzamin przeprowadzono 27.08.2013 r. 

Matura 2014 | Sprawdź odpowiedzi


Post nr 254

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

WESPRZYJ BLOGA ZRZUTKĄ


Czytelniku, komentując nie każdy będzie mógł tu pisać co chce. 
Korzystanie z bloga oznacza akceptację Regulaminu.
Regulamin bloga
1. Myśl zanim coś napiszesz – zanim zechcesz skrytykować podane sposoby rozwiązania zadań zastanów się jak możesz z tego skorzystać. Niemniej niektóre wskazówki po Twojej modyfikacji mogą dobrze Ci służyć. Myśl samodzielnie.
2. Wskazówki mogą pomóc Ci zrozumieć matematykę.
3. Kopiując posty z bloga skorzystaj z przycisków udostępniania.
4. Wszystkie komentarze na blogu są moderowane przez autora bloga.
5. Korzystanie z bloga w całości jest nieodpłatne.