Tweety na temat @MinorMatematyka

Pomoce dla klasy

Szukaj na tym blogu lub wpisz post nr 1-535

Układ współrzędnych

Zaznaczanie punktów w prostokątnym układzie współrzędnych


Prostokątnym układem współrzędnych nazywamy dwie prostopadłe osie liczbowe (oś liczbowa jest to prosta na której zaznaczono jednostkę, punkt zerowy 0 i zwrot) przecinające się punkcie, któremu na obu osiach odpowiada liczba 0. 
Punkt przecięcia osi nazywamy początkiem układu współrzędnych, oznaczamy O i zapisujemy O = (0, 0).


Położenie każdego punktu na płaszczyźnie określa para liczb zwana współrzędnymi punktu. Pierwszą liczbę odczytujemy z osi x (poziomej), a drugą z osi y (pionowej). Oś x nazywamy też osią odciętych, a oś y osią rzędnych. Współrzędne punkty (x, y) nazywamy odpowiednio odciętą i rzędną tego punktu.

Osie układu współrzędnych dzielą płaszczyznę na cztery części, które nazywamy ćwiartkami układu współrzędnych. 
Układ współrzędnych, w których osie są prostopadłe, nazywamy inaczej układem współrzędnych kartezjańskich. Nazwa pochodzi od francuskiego matematyka i filozofa, Kartezjusza.    


Układ współrzędnych


Każdy punkt (x, y) w prostokątnym układzie współrzędnych można zaznaczyć:
współrzędną x - wyznacz prostą prostopadłą do osi x w punkcie (x, 0);

współrzędną y - wyznacz prostą prostopadłą do osi y w punkcie (0, y).
Punkt przecięcia się tych prostych wyznacza współrzędne punktu A = (x, y).


Układ współrzędnych
Aplet - figury w układzie współrzędnych 

Instrukcja 


Zaznaczanie punktów w prostokątnym układzie współrzędnych w GeoGebrze
Obrazek 1
prostokątnym układzie współrzędnych zaznacz kolejne punkty wielokąta. 
(-4, 2), (-3, 5), (-2, 4), (-2, 5), (0, 3), (0, 1), (1, 0), (5, 1), (8, 5), (5, 0), (4, -5), (3, -5), (3, -3), (2, -2), (1, -2), (1, -5), (0, -5), (0, -2), (-1, -2), (-1, -5), (-2, -5), (-2, -2), (-2, 0), (-4, 2) 

Obrazek to:   ...................................Obrazek 2
prostokątnym układzie współrzędnych zaznacz kolejne punkty wielokąta. 
(2, 4), (1, 6),  (2, 6), (2, 5), (4, 5), (4, 3), (2, 3), (2, 0), (3, 0), (4, -2), (2, -2), (0, 0), (-3, 0), (-5, -2), (-5, -4), (-7, -2), (-5, 0), (-5, 2), (-7, 4), (-5, 3), (0, 3), (2, 4)

Obrazek to:   ...................................Obrazek 3
prostokątnym układzie współrzędnych zaznacz kolejne punkty wielokąta. 
(-1, 5), (3, 5), (5, 3), (4, 3),  (4, -1), (2, -1), (2, 1), (-2, 1), (-2, -1), (-4, -1), (-4, 2), (-5, 3), (-7, 2), (-8, 2), (-9, 3), (-9, 4), (-8, 3), (-7, 3), (-6, 4), (-5, 6), (-4, 7), (-2, 7), (-1, 5)

Obrazek to:   ...................................

Obrazek 4
prostokątnym układzie współrzędnych zaznacz kolejne punkty wielokąta. 
 (-2, 5), (-5, 2), (-3, 2), (-2, 1), (-7, 1), (-7, 0), (-3, 0), (-3, -6), (-2, -6), (-2, -3), (-1, -3), (-1, -6), (0, -6), (0, 0), (4, 0), (4, 1), (-1, 1), (0, 2), (2, 2), (-2, 5)

Obrazek to:   ...................................


Post nr 510

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

WESPRZYJ BLOGA ZRZUTKĄ


Czytelniku, komentując nie każdy będzie mógł tu pisać co chce. 
Korzystanie z bloga oznacza akceptację Regulaminu.
Regulamin bloga
1. Myśl zanim coś napiszesz – zanim zechcesz skrytykować podane sposoby rozwiązania zadań zastanów się jak możesz z tego skorzystać. Niemniej niektóre wskazówki po Twojej modyfikacji mogą dobrze Ci służyć. Myśl samodzielnie.
2. Wskazówki mogą pomóc Ci zrozumieć matematykę.
3. Kopiując posty z bloga skorzystaj z przycisków udostępniania.
4. Wszystkie komentarze na blogu są moderowane przez autora bloga.
5. Korzystanie z bloga w całości jest nieodpłatne.