Tweety na temat @MinorMatematyka

Pomoce dla klasy

Szukaj na tym blogu lub wpisz post nr 1-535

Arkusz maturalny 2016 próbny z matematyki

Próbna matura z matematyki z Operonem 25.11.2015 r. Odpowiedzi do arkusza próbnej matury z Operonem, matematyka Matura 2016, poziom podstawowy 


Próbna matura z matematyki z Operonem 25.11.2015 r. Odpowiedzi do arkusza próbnej matury z Operonem, matematyka Matura 2016, poziom podstawowy
Zadanie 1
Liczba a=8²³ i 4¹⁷ jest równa liczbie:
Zadanie 2
Liczbą wymierną jest liczba:
Zadanie 3
Wyrażenie (√7-√3)² jest równe:
Zadanie 4
Funkcja f(x)=(x+6)² ma:
Zadanie 5
Tangens kąta ostrego w trójkącie prostokątnym jest równy 3/4, a przeciwprostokątna ma długość 30. Krótsza przyprostokątna trójkąta ma długość:

Próbna matura z matematyki z Operonem 25.11.2015 r. Odpowiedzi do arkusza próbnej matury z Operonem, matematyka Matura 2016, poziom podstawowyZadanie 6
Jeśli cena towaru najpierw zmniejszyła się o 10%, a następnie zwiększyła się o 20%, to po tych dwóch operacjach wyjściowa cena towaru:
Zadanie 7
Maksymalny przedział otwarty, w którym funkcja f(x)=−4x²+16x−23 jest rosnąca, to:
Zadanie 8
Zbiór rozwiązań nierówności x-√3x>2 to:

Próbna matura z matematyki z Operonem 25.11.2015 r. Odpowiedzi do arkusza próbnej matury z Operonem, matematyka Matura 2016, poziom podstawowy


Rozwiązanie graficzne do zadania 8.
Uwaga! Liczba 1-√3 jest ujemna, dlatego zmieniamy kierunek znaku na przeciwny przy dzieleniu. Następnie usuwamy niewymierność z mianownika ułamka.


Zadanie 9
W okrąg o środku O wpisao trójkąt ostrokątny ABC. Jeśli ABO =48°, to:
Zadanie 10
Dany jest ciąg o wyrazie ogólnym an =−3n+118. Liczba dodatnich wyrazów tego ciągu jest równa:
Zadanie 11
Liczba miejsc zerowych funkcji f(x)=(x−4)² +9  to:
Zadanie 12
Zbiorem wartości funkcji f(x)=2^x +3 jest zbiór:n


Próbna matura z matematyki z Operonem 25.11.2015 r. Odpowiedzi do arkusza próbnej matury z Operonem, matematyka Matura 2016, poziom podstawowyZadanie 13
W ciągu arytmetycznym pierwszy i drugi wyraz są odpowiednio równe: 1, -2. Dziewiąty wyraz tego ciągu jest równy:
Zadanie 14
Prosta o równaniu y=4x+1 przecina osie układu współrzędnych w punktach:
Zadanie 15
Dana jest funkcja f(x)=x²+4x+10. Prosta y= m nie ma z wykresem funkcji f punktów wspólnych. Maksymalny zbiór, do którego należy liczba m, to:
Zadanie 16
Wiadomo, że tga = 5 i a jest kątem ostrym. Wówczas wyrażenie W=(sinα-cosα)/(sinα+cosα) ma wartość:

Próbna matura z matematyki z Operonem 25.11.2015 r. Odpowiedzi do arkusza próbnej matury z Operonem, matematyka Matura 2016, poziom podstawowyZadanie 17
Jeżeli stosunek przyprostokątnych w trójkącie prostokątnym jest równy √3, to jeden z kątów ostrych ma miarę:
Zadanie 18
Kąt wpisany oparty na 1/okręgu:
Zadanie 19
Jeśli S=(-1/2, 3/2) jest środkiem odcinka AB i A=(-1/3, 2/3) to:

Próbna matura z matematyki z Operonem 25.11.2015 r. Odpowiedzi do arkusza próbnej matury z Operonem, matematyka Matura 2016, poziom podstawowyZadanie 20
Odchylenie standardowe danych: 1, 4, 1, 5, 9, 2, 1, 1 jest równe (z dokładnością do części setnych):
Zadanie 21
Przekątna przekroju osiowego walca jest nachylona do jego płaszczyzny podstawy pod kątem 45°. Wysokość walca ma długość 8. Objętość walca jest równa:
Zadanie 22
Pole trójkąta jest równe 15. Dwa boki mają długości 10 i 6. Kąt między tymi bokami może mieć miarę:


Próbna matura z matematyki z Operonem 25.11.2015 r. Odpowiedzi do arkusza próbnej matury z Operonem, matematyka Matura 2016, poziom podstawowy

Zadanie 23
Prosta l ma równanie 3x−2y=7. Prosta k prostopadła do prostej l może mieć równanie:
Zadanie 24
Liczb czterocyfrowych o różnych cyfrach i o parzystej cyfrze tysięcy, setek i dziesiątek jest:
Zadanie 25
Sześcian przecięto płaszczyzną przechodzącą przez dwie równoległe przekątne dolnej i górnej podstawy. Pole otrzymanego przekroju jest równe 16. Pole powierzchni całkowitej sześcianu jest równe:


Próbna matura z matematyki z Operonem 25.11.2015 r. Odpowiedzi do arkusza próbnej matury z Operonem, matematyka Matura 2016, poziom podstawowy

Zadanie 26
Sprawdź, czy liczba 33/27 jest wyrazem ciągu o wyrazie ogólnym a_n=(3n-1)/(2n+5)
Zadanie 27
Rozwiąż nierówność −x²+8x−20<0.


Próbna matura z matematyki z Operonem 25.11.2015 r. Odpowiedzi do arkusza próbnej matury z Operonem, matematyka Matura 2016, poziom podstawowyZadanie 28
Punkty A=(−2, 4), B=(6, 2) są wierzchołkami trójkąta równobocznego. Wyznacz długość wysokości tego trójkąta.
Zadanie 29
Wykaż, że dla dowolnych liczb rzeczywistych x, y prawdziwa jest nierówność
x²-6x+y²−4y+13 >0.


Próbna matura z matematyki z Operonem 25.11.2015 r. Odpowiedzi do arkusza próbnej matury z Operonem, matematyka Matura 2016, poziom podstawowy
Zadanie 30
Dany jest kwadrat o boku a= 6. W ten kwadrat wpisano trójkąt równoboczny w ten sposób, że jeden wierzchołek trójkąta jest wierzchołkiem kwadratu, a przeciwległy bok trójkąta jest równoległy do przekątnej kwadratu (patrz rysunek). Wykaż, że bok trójkąta jest równy 6(√6-√2).


I sposób


Próbna matura z matematyki z Operonem 25.11.2015 r. Odpowiedzi do arkusza próbnej matury z Operonem, matematyka Matura 2016, poziom podstawowy
II sposóbPróbna matura z matematyki z Operonem 25.11.2015 r. Odpowiedzi do arkusza próbnej matury z Operonem, matematyka Matura 2016, poziom podstawowyZadanie 31
Dana jest funkcja określona wzorem f(x)=ax²+bx+c. Wartość największa funkcji jest równa 10. Funkcja jest rosnąca jedynie w przedziale (− , 2>, a do jej wykresu należy punkt A=(4,−2). Wyznacz wartości współczynników a, b, c.


Próbna matura z matematyki z Operonem 25.11.2015 r. Odpowiedzi do arkusza próbnej matury z Operonem, matematyka Matura 2016, poziom podstawowy

Zadanie 32
Pierwszy wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 4, a suma kwadratów wyrazu drugiego, czwartego i siódmego jest równa 702. Wyznacz ogólny wyraz tego ciągu.


Próbna matura z matematyki z Operonem 25.11.2015 r. Odpowiedzi do arkusza próbnej matury z Operonem, matematyka Matura 2016, poziom podstawowyZadanie 33
Dany jest ostrosłup prawidłowy trójkątny. Promień okręgu wpisanego w podstawę jest równy 6. Ściana boczna tworzy z płaszczyzną podstawy kąt 60°. Oblicz objętość i pole powierzchni bocznej bryły. 


Próbna matura z matematyki z Operonem 25.11.2015 r. Odpowiedzi do arkusza próbnej matury z Operonem, matematyka Matura 2016, poziom podstawowy
Źródło: operon.pl

Zadania pobrano z arkusza próbnej matury z matematyki na poziomie podstawowym  w celu podania przykładowych odpowiedzi. Zadania opracowane przez Wydawnictwo Pedagogiczne Operon. Egzamin przeprowadzono 25.11.2015 r. 

Odpowiedzi Wydawnictwa Pedagogicznego Operon można sprawdzić na stronie arkusze.gieldamaturalna.pl

 Uwaga! Kopiujesz zdjęcia z bloga na portale społecznościowe, to musisz podać źródło z aktywnym linkiem do strony. Nie zgadzam się na umieszczanie zdjęć bez podania adresu www bloga. 
Przełącz się w nowe okno Pinterest i zobacz wszystkie dostępne posty na blogu. 
Wszystkie posty są połączone z blogiem, dlatego w szybki sposób można:
- wybrać zadanie (kliknij na pina w oknie Pinterest)
- sprawdzić rozwiązanie na blogu (kliknij odwiedź stronę jak otworzy się pin).


 Pinterest

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

WESPRZYJ BLOGA ZRZUTKĄ


Czytelniku, miło kiedy komentujesz posty. Chętnie zapoznam się z Twoim sposobem  rozwiązania zadania. Aby ten blog stanowił dla Czytelników pewną wartość, nie mogę pozwolić, żeby każdy mógł tu pisać co tylko chce. Korzystanie z bloga oznacza akceptację Regulaminu.
Regulamin bloga
1. Myśl zanim coś napiszesz – zanim zechcesz skrytykować moje sposoby rozwiązania zadań zastanów się jak możesz z tego skorzystać. Jeszcze raz – nie twierdzę, że wszystko co napiszę będzie dla Ciebie pomocne. Niemniej niektóre wskazówki po Twojej modyfikacji mogą dobrze Ci służyć. Myśl samodzielnie.
2. Publikuję wskazówki, które mogą pomóc Ci zrozumieć jak można rozwiązywać zadania matematyczne.
3. W ramach kopiowania zdjęć z bloga skorzystaj z przycisków udostępniania dostępnych w postach na blogu.
4. Wszystkie komentarze na blogu są moderowane przez autora bloga.
5. Korzystanie z bloga w całości jest nieodpłatne.